Tel : +90 442 233 33 89 |

Bekletilmeyecek Eşya 2018/1

Bekletilmeyecek Eşya 2018/1
16 Nisan 2018
 T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ, TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

 

1-  Satışa esas bedeli 605.464,61 TL olan ve 16.04.2018 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı  60.546,46 TL, olan,  cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri ,  satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen,1 grup (gıda) türü eşya, açık artırma suretiyle, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlülğü hizmet binası toplantı salonu Gürbulak Sınır Kapısı Doğubayazıt/AĞRI adresinde  17.04.2018 tarihi saat 09.30‘da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (472 )321 20 24 numaralı telefondan ulaşılabilir.
            2- Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri    10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.