Tel : +90 442 233 33 89 |

Bekletilmeyecek Eşya 2018/1

Bekletilmeyecek Eşya 2018/1
16 Nisan 2018
 T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜRBULAK GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜRBULAK TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ, TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI

 

1-  Satışa esas bedeli 605.464,61 TL olan ve 16.04.2018 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı  60.546,46 TL, olan,  cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri ,  satışa esas  bedeli ve  güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen,1 grup (gıda) türü eşya, açık artırma suretiyle, Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlülğü hizmet binası toplantı salonu Gürbulak Sınır Kapısı Doğubayazıt/AĞRI adresinde  17.04.2018 tarihi saat 09.30‘da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (472 )321 20 24 numaralı telefondan ulaşılabilir.
            2- Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
           3-Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri    10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Gürbulak Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text