Tel : +90 442 233 33 89 |

AB Ne Yapar?

the-european-union-flag-1280x800

Roma Antlaşması’nı hazırlayanlar, Avrupa Ekonomik Topluluğu için şu görev alanlarını belirledi: “Ortak bir Pazar oluşturarak ve üye devletlerin ekonomi politikalarını kademeli olarak birbirine yakınlaştırarak, Topluluğun tümünde ekonomik faaliyetlerin dengeli gelişmesini, daimi ve dengeli bir genişlemeyi, istikrarın artmasını, hayat standartlarının hızlandırılmış bir şekilde yükseltilmesini ve Topluluk içindeki devletler arasında daha yakın ilişkileri teşvik etmek”.

Bu hedeflere malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı, ve işletmeler arasında adil rekabetin sağlanması sayesinde ve tüketicilerin menfaatinin korunmasıyla büyük ölçüde ulaşıldı. Tek Pazar 1993’de tamamlandı ve Euro 2002’de dolaşıma girdi.

Ancak, ekonominin tüm sektörlerinin ve Avrupa’nın tüm bölgelerinin bu kazanımlardan yararlanabilmelerini sağlamak için, AB’nin kendisi tarafından finanse edilen ve taahhüt ve kararlılıkla izlenen “yapısal” politikalarla desteklenmesi gerekiyordu.

Avrupa’nın siyasi liderleri, daha işin başında Avrupa dayanışmasının “ekonomik ve sosyal uyumu” güçlendirmek, bir başka deyişle zengin ve yoksul bölgeler arasındaki açığı daraltmak için harekete geçmek anlamına geldiğini anladı. Uygulamada bu, bölgesel ve sosyal politikaların ortaya konmasını ifade ediyordu ve bu politikalar AB’nin her bir genişlemesinde daha da önemli hale geldi.