Tel : +90 442 233 33 89 |

Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru Formu

Birleşik Krallık Teknik Düzenlemeler Soru Formu
8 Ekim 2019

TOBB’un 03.10.2019 tarih ve 9840 sayılı yazısı.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.09.2019 tarihli elektronik posta.

İlgi’de kayıtlı elektronik postada, 10 Nisan 2019’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Toplantısı neticesinde, AB-27 ile Birleşik Krallık(BK)’ın, Brexit tarihinin 31 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek, Geri Çekilme Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi durumunda 2020 yılı sonuna kadar sürmesi öngörülen geçiş döneminde BK’nın, AB hukukunu uygulamaya devam edeceği ve BK’ya AB üye ülkeleri gibi muamele edileceği vurgulanmakla beraber, anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi veya söz konusu geçiş dönemi süresi dolduktan sonra BK’nın AB mevzuatına tabi olmaması ve üçüncü ülke konumuna geçmesi ihtimali de bulunduğu kaydedilmiştir.

Elektronik postada, her iki senaryo dahilinde de Türkiye ile BK arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) tesis edilmesine kadar geçecek süre zarfında taraflar arasında mevcut ticaretin aksamamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmiştir. Bu noktada, ilgili Bakanlığın Anlaşmasız Brexit senaryosu dahilinde BK’nın, AB’nin Gümrük Birliği’nden çıkışı ile beraber taraflar arası ticarette teknik engel niteliği arz edebilecek muhtelif uygulamaların da bertaraf edilmesi amacıyla uygunluk değerlendirme alanında BK ile karşılıklı tanıma düzenlemeleri de dahil birtakım ortak düzenlemelere gidilmesi olanakları üzerinde çalıştığı açıklanmıştır.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığınca yapılacak çalışmalarda istifade edilmek üzere, BK’ya ihracat veya BK’dan ithalat yapan sektör temsilcileri tarafından ekte yer alan soru formunun doldurulup, Birliğimize (kubilay.simsek@tobb.org.tr) 17 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmesi amacıyla Odanız üyesi ilgili firmalara duyuru yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

EK: Soru Formu (2 sayfa)