Tel : +90 442 233 33 89 |

Borçlu Mükellefe Yeni Fırsat

Borçlu Mükellefe Yeni Fırsat
10 Haziran 2017

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, Aziziye Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Ozan ile Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürü Bahadır Bağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Ziyarette, borçlu mükellefler için yeni bir fırsat sunan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’la mükelleflere tanınan ödeme kolaylıkları hakkında bilgi veren Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, borçlu mükelleflerin 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiğini hatırlattı. 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla; vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını ve borçların taksitler halinde ödenebileceğini ifade eden Aslan, “Toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetlerine başladık. Başkanlık/Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile kanunu anlatmak ve uygulamak üzere çalışıyoruz” dedi.

Yeni yapılandırma kanununun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini vurgulayan Aslan şu bilgileri verdi;

“Bu kanunla;

  • Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.
  • Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık % 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık % 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek.
  • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz.
  • Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor.
  • Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün.
  • Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor.
  • Yapılandırma devam ettiği sürece; Borcu yoktur belgesi alınabilecek. Araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek.

Vatandaşlarımız, Yeni Yapılandırma Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.  31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecek.”

Önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmadığının altını çizen Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, “Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 – 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek” diye konuştu.

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,      30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğini kaydeden Aslan, bu sürenin uzatılmasına ilişkin kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu olmadığını vurguladı.

Uygulamanın detaylarıyla ilgili bilgi veren Aslan, önceki yapılandırmada olduğu gibi bu yapılandırmada da taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesinin şart olduğunu belirterek, mükelleflerin kanunla ilgili her türlü sorusuna Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabileceklerini söyledi.

Ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da, 6736 sayılı Kanun’dan sonra 7020 sayılı Kanun’un da borçlu vatandaşlar için iyi bir fırsat olduğunu kaydederek, süre uzatımının söz konusu olmayacağı bu yeni fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti. Özakalın, borçları yüzünden işleri aksayan mükelleflerin devletin tanıdığı bu imkandan faydalanması için özverili bir şekilde çalışmalarını yürüten Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerinde görev yapan personele de teşekkür etti.

BORÇLU MÜKELLEFE YENİ FIRSAT

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text