Tel : +90 442 233 33 89 |

Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti

Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti
22 Kasım 2016

İlgi: TOBB’nin 18.11.2016 tarihli ve 0411/22065 sayılı yazısı,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan 18.11.2016 tarih ve 22065 sayılı yazıda, ülkemizden Brunei’ye yaş meyve,sebze ihracatı ve tarım alanında olabilecek diğer işbirliği projelerini görüşmek amacıyla Brunei’ye teknik ziyaret gerçekleştirileceği öngörülmekte olduğu bildirildi. Söz konusu ziyarette tarımsal alanda ortak girişim şirketi kurulması imkanı ile Türk tarım ürünlerinin Güneydoğu ve Doğu Asya’da ihraç edilmesinde, Brunei’yi Türk ürünleri için ticaret ve aktarma merkezi haline getirme potansiyel konularının da ele alınacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Brunei heyet üyelerinin saptanmasını teminen heyette yer alacak sektör temsilcilerinin faaliyet alanlarına ilişkin bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda bahse konu ziyarete iştirak etmek isteyecek özel sektör temsilcilerinin isim, iletişim bilgileri ve faaliyet alanlarına dair bilgilerin 25 Kasım 2016 Cuma gününe kadar dispazar@tarim.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.