Tel : +90 442 233 33 89 |

Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti

Brunei İş Adamları ve Teknik Heyet Ziyareti
22 Kasım 2016

İlgi: TOBB’nin 18.11.2016 tarihli ve 0411/22065 sayılı yazısı,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan 18.11.2016 tarih ve 22065 sayılı yazıda, ülkemizden Brunei’ye yaş meyve,sebze ihracatı ve tarım alanında olabilecek diğer işbirliği projelerini görüşmek amacıyla Brunei’ye teknik ziyaret gerçekleştirileceği öngörülmekte olduğu bildirildi. Söz konusu ziyarette tarımsal alanda ortak girişim şirketi kurulması imkanı ile Türk tarım ürünlerinin Güneydoğu ve Doğu Asya’da ihraç edilmesinde, Brunei’yi Türk ürünleri için ticaret ve aktarma merkezi haline getirme potansiyel konularının da ele alınacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Brunei heyet üyelerinin saptanmasını teminen heyette yer alacak sektör temsilcilerinin faaliyet alanlarına ilişkin bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda bahse konu ziyarete iştirak etmek isteyecek özel sektör temsilcilerinin isim, iletişim bilgileri ve faaliyet alanlarına dair bilgilerin 25 Kasım 2016 Cuma gününe kadar dispazar@tarim.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

 

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text