Tel : +90 442 233 33 89 |

Brunei’de Kampung Pandan Sağlık Merkezi projesi için yatırım çağrısı

Brunei’de Kampung Pandan Sağlık Merkezi projesi için yatırım çağrısı
25 Ağustos 2020

TOBB’dan tarafımıza gelen yazıya istinaden;

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 19.08.2020 tarih ve 31640088 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Brunei Darusselam Ankara Büyükelçiliği’nden alınan notaya atfen, Brunei Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Brunei Ekonomik Kalkınma Kurulu (BEDB)’na bağlı “Syarikat P Cube Sendirian Berhad” kuruluşun, Brunei Darussalam’da Kampung Pandan, Kuala Belait bölgesinde kurulacak olan “Kampung Pandan Sağlık Merkezi” projesi için yatırımcı aradığı belirtilmektedir.

Ekte bir örneği sunulan söz konusu duyuruda devamla, koşulları karşılayan başvuru sahiplerine Niyet Beyanı belgesi (EOI) teslim edilmeden önce gizlilik sözleşmesi tevdi edileceği; temin edilen Niyet Beyanı’nın ise eksiksiz doldurularak 14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar rfp@pcube.com.bn e-posta adresine iletilebileceği kaydedilmektedir. Ayrıca, bahse konu projeyle ilgilenen yatırımcılarımızın, en az bir ticari kalkınma projesinde, en az üç yıllık imar ve işletme tecrübesi ile geçtiğimiz üç senede en az 4,000,000 Brunei Doları (21.590.633 TL) yıllık ciro yapmış olmaları gerektiği belirtilmektedir.

EK: Niyet Beyanları için Davetiye (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.