Tel : +90 442 233 33 89 |

Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı Hk.

Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı Hk.
27 Şubat 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 14.02.2020 tarihli ve 52356379 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi yetkilisinin 23 Ocak 2020 tarihinde Kigali Büyükelçiliğimize bir ziyaret gerçekleştirdiği ve 18-20 Mart 2020 tarihlerinde Kigali’de yapılacak olan Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı (The Great Lakes Investment and Trade Conference – GLITC) hakkında bilgi verdiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan yetkilinin bahsekonu konferansa ilişkin değerlendirmeleri aktarılmaktadır. Yetkilinin ifadelerine göre; konferans BM Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi tarafından desteklenmektedir. Söz konusu konferansta yatırıma ve sınır ötesi ticarete odaklanılacaktır. Konferans bu kapsamda, anılan konularda bir platform teşkil ederek enerji, madencilik, tarım, altyapı vb. alanlarda Büyük Göller Bölgesi’nde projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Söz konusu konferans ile ayrıca gençler ve kadınlar için iş ve geçim kaynaklarının oluşturulması teşvik edilecektir. Bahse konu yazıda, üç gün sürecek konferans ile kamudan ve özel sektörden yaklaşık 700 katılımcıyı bir araya getirmenin hedeflendiği ve ülkemizden katılım sağlanmasının memnuniyetle karşılanacağını aktarılmış, konferansa sponsor olma, konuşmacı olarak katılma, sergi standı açma olanaklarının da bulunduğu belirtilmiştir.

Söz konusu konferansa ilişkin bilgi notları ve konferansın taslak gündemi ile 24-25 Şubat 2016 tarihinde Kinşasa’da düzenlenen Büyük Göller Bölgesi için Özel Sektör Yatırım Konferansı’na (Private Sector Investment Conference for the Great Lakes region) dair bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve toplantının ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla…

EKLER:
1- Taslak Program_1 (18 sayfa)
2- Bilgi Notu-1_1 (5 sayfa)
3- Bilgi Notu-2 (6 sayfa)