Tel : +90 442 233 33 89 |

Büyükbaş Sakatat ve Küçükbaş Sakatat/Deri Satışı Hk.

Büyükbaş Sakatat ve Küçükbaş Sakatat/Deri Satışı Hk.
20 Aralık 2021

Kombinamızda 01.01.2022-30.04.2022 tarihleri arasında üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri ile küçükbaş hayvan deri, bağırsak ve sakatatları Genel Müdürlüğümüzce e-ihale yöntemi ile satışa çıkarılmış ancak büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri için verilen fiyat teklifi düşük bulunmuş, küçükbaş hayvan deri, sakatat ve bağırsaklarına da fiyat teklifi verilmemiştir. Dolayısıyla satışları gerçekleştirilememiştir.

Bu itibarla büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri ile küçükbaş hayvan sakatat ve derileri fiyat toplama usülü ile satışa çıkarılmıştır.

Alıcı olabilecek firmaların 20.12.2021 tarih ve saat 12:00’a kadar verecekleri fiyatları (baycan.karacan@esk.gov.tr) mail adresine göndermeleri yada kombinamız İnsan Kaynakları (evrak kayıt) şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.