Tel : +90 442 233 33 89 |

Çankaya Belediyesi Taşınmaz Satış İhalesi Hk.

Çankaya Belediyesi Taşınmaz Satış İhalesi Hk.
2 Mart 2016

Sayın Üyemiz;

Çankaya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.02.2016 tarih ve 1230 ref. 1013529 sayılı yazısı

Belediyemizin de hissedarı olduğu ek’li ilanda bilgileri belirtilen taşınmaz bir bütün olarak 29.03.2016 günü saat 14.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arttırma) yoluyla satışa sunulacaktır.

Ek: 1 Adet Taşınmaz Detayı

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text