Tel : +90 442 233 33 89 |

ÇASGEM Uzaktan Eğitim Yönetim Duyurusu Hk.

ÇASGEM Uzaktan Eğitim Yönetim Duyurusu Hk.
20 Nisan 2021

T.C. AİLE. ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIGI, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’ndan gelen 25.03.2021 tarih ve E-73680578-770-356 sayılı yazı;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum. inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

ÇASGEM özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile eğitici eğitiminde uzaktan eğitim yöntemleriyle etkin, verimli, zaman ve mekan kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. Çalışanların iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (ilk eğitimler ve yenileme eğitimleri) yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında interaktif uzaktan eğitim şeklinde düzenlenebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, kuruluşunuz bünyesinde yer alan ofis çalışanlarınız için “Az Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” (sekiz saat) 4 TL.+%18 KDV (kişi başı). güvenlik ve temizlik sektörü çalışanlarınız için “Tehlikeli İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimi” (on iki saat) 6 TL+¾ 18 KDV (kişi başı) eğitim bedeliyle uzaktan eğitim şeklinde verilebilmektedir. Bununla birlikte diğer eğitim başlıklarının yer aldığı 2021 yılı eğitim kataloğu ekte sunulmuş olup eğitim duyurularımıza. faaliyetlerimize ve Merkezimizin tüm yayınlarına ücretsiz olarak (www.casgem.gov.tr) internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Merkezimiz, kamu ve özel sektörlerle ve sosyal taraflarla işbirliğini arttırarak hizmetlerini yürütmektedir. Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu eğitim programları için Eğitim ve Araştırma Merkezimizin işbirliğinden memnuniyet duyacağımızı ifade ederek, çalışmalarınızda başarılar diler, ortak çalışmaya her zaman hazır olduğumuz konusu;

 

Önemle Duyurulur…

Ek:
1 – 2021 Yılı Eğitim Kataloğu
2 – Dağıtım Listesi (107 Muhatap)

Egitim-Isleri-(Genel)
Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text