Tel : +90 442 233 33 89 |

EĞİTİM ve SEMİNER

KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik Birliğimizin bir projesi olan Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı KOBİ 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14:00'te "Yapay Zekanın KOBİ'lere Sunduğu Fırsatlar" başlıklı canlı yayını düzenlemektedir. Etkinliğe ilişkin davet ekte yer almaktadır. Yapılacak olan canlı yayında açılış konuşmalarının ardından sırası ile İş Dünyasında Yapay Zeka Dönüşümü, Sanayide Akıllı Fabrika Dönüşümü ve Yapay Zeka Çağı ve ChatGPT Teknolojisi konularında konuşmalar yapılacaktır. Etkinliği https://akillikobi.org.tr/etkinlik/yapay-zekanin-kobileresundugu-firsatlar/ adresinden takip edebilirsiniz. EK: 1- Yapay Zekanın KOBİ'lere Sunduğu Fırsatlar Programı (1 sayfa) 2- Yapay Zekanın KOBİ'lere Sunduğu Fırsatlar (1 sayfa)

Değerli Üyemiz; Odamız ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde Sınai Mülkiyet Uzmanları tarafından Marka ve Coğrafi İşaretler mevzuatı, başvuru süreçleri ve tescil sonrası işlemler ile ilgili Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi düzenlenecektir. 11 Mayıs 2023 (yarın) tarihinde saat 14:00’da online (çevrimiçi) olarak düzenlenecek olan eğitimimize katılımınızı bekleriz. Eğitime Katılım Linki: https://us06web.zoom.us/j/81056912672?pwd=YUR0bEg2WHRLTUZ6Z0hCMjAwMG1TQT09 Toplantı Kimliği: 810 5691 2672 Parola: 481827

İlgi : Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın 02.05.2023 tarihli e-posta yazısı. İlgide kayıtlı e-posta mesajında, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası (CCITM) ve Türkmenistan Enerji Bakanlığı'nın destekleriyle Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 6-7 Ağustos 2023 tarihleri arasında "2023 Türkmenistan İnşaat, Sanayi, Enerji Sergisi"nin ve "Türkmenistan İnşaat, Sanayi ve Enerji Sektörlerinin Gelişimi Konferansı"nın düzenleneceği bildirilmiştir. Bu minvalde, bahse konu etkinlikle alakalı olarak temas kişisinin aşağıda iletişim bilgileri verilmektedir. Kemal Veliyev, Dış Ekonomik İlişkiler Departmanı Başkanı, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası (CCITM) Telefon: +993 62 212821

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 03.04.2023 tarihli ve 00084202303 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'ya istinaden, 2023 yılı içerisinde Ürdün'de düzenlenmesi öngörülen uluslararası fuarlar ve ekonomik konferanslara ilişkin liste iletilerek; söz konusu etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye www.jedco.gov.jo internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir. EK: 1- Ürdün 2023 Yılı Etkinlik Takvimi (4 sayfa) 2- Ürdün Büyükelçiliği Notası (1 sayfa)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim ve Öğretime Katkı sağlayarak toplumun çeşitli kademelerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmek ve hizmet içi eğitimler ile mevcut çalışanların niteliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Üniversitemiz 14 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği'ne istinaden T. C. Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yetkilendirilmiştir. Yönetmelik gereği alınması Zorunlu kılınan Kooperatifçilik Eğitimi, ilgili mevzuatlara uygun olarak alanında tecrübeli Akademik Personeller tarafından hazırlanmış ve eğitim kayıtları alınmaya başlanmıştır. Eğitim programı Uzaktan Eğitim yöntemi ile yürütülecek olup Telefon, Tablet veya Bilgisayar ile takip edilebilecek Canlı derslerden ve Asenkron derslerden oluşmaktadır. Ek: Duyuru afişi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Bakanlığın hakemli bilimsel yayını olan Verimlilik Dergisi'nin Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısının 5 Ocak 2023 tarihinde yayınlandığı bildirilmektedir. Özel sayıda yayımlanan makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/75028 ulaşılabilmektedir. Söz konusu makalelerin ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 30 Mart 2023 Perşembe günü 14:00- 17:30 saatleri arasında, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı (çevrimiçi) düzenlenecektir. Konferansa ilişkin Afiş ve Konferans Programı ekte sunulmakta olup; https://tubitakgov.zoom.us/j/98090938612 linkinden konferansa katılım sağlanabilir. EK: 1- Konferans Afişi (1 sayfa) 2- Konferans Programı (2 sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 13.03.2023 tarihli ve 83533708 sayılı yazı. Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 22 Mart 2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından Devlet Destekleri Eğitim Programının 1000 kişilik kontenjan sınırı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 17 Mart 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar yazıda bilgisi verilen link üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmiştir. EK: 1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı 2- 22 Mart 2023 Eğitim Programı Akışı (1 sayfa) 3- 22 Mart Eğitim Programı Duyuru Görseli (1 sayfa)

T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden gelen yazıya istinaden; Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Sakarya İHA (0-1) Ticari Pilot Eğitimi 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 12.00 ile 26 Mart 2023 Pazar günü saat 18.30 saatleri arasında ve 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 12.00 ile 2 Nisan Pazar günü saat 18.30 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi SUBU Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecektir. İlgili eğitime https://uzaktanegitimdpusem.dpu.edu.tr/magaza adresinden kayıt yaptırılabilmektedir.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile 23 - 26 Şubat 2023 tarihleri arasında (yüz yüze) "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" gerçekleştirecektir. Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz ve Kamu İhale Kurumu onaylı belge verilecektir. Ek: Eğitim Tanıtım Yazısı (1 Sayfa)

İlgi : 17.01.2023 tarihli, 167708 sayılı ve "Tedarikçi Bilgilendirme Semineri" konulu yazınız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen Tedarikçi Bilgilendirme Semineri konulu yazı ektedir. EK: 1- Tedarikçi Bilgilendirme Semineri (1 sayfa) 2- Tedarikçi Bilgilendirme Semineri - Seminer Programı (1 sayfa)