Tel : +90 442 233 33 89 |

EĞİTİM ve SEMİNER

İlgi : 17.01.2023 tarihli, 167708 sayılı ve "Tedarikçi Bilgilendirme Semineri" konulu yazınız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen Tedarikçi Bilgilendirme Semineri konulu yazı ektedir. EK: 1- Tedarikçi Bilgilendirme Semineri (1 sayfa) 2- Tedarikçi Bilgilendirme Semineri - Seminer Programı (1 sayfa)

Birliğimiz organizasyonunda 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden "İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda afetler kapsamında işyerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. EK: İşyerleri için Afet Farkındalık TOBB Akademi Daveti 28 Aralık 2022 (1 sayfa)

22 Aralık 2022 saat 14:30’da KOSGEB Erzurum Müdürlüğü ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında düzenlenecek olan toplantıda 2022 – 03 Proje Teklif Çağrısı: İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük veya orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin ve verimliliğinin artırılması ile ilgili 22 Aralık 2022 saat 14:30’da odamız 2. Kat toplantı salonunda KOBİ Uzmanı Yezdan Berrak ÖZKARA tarafından bilgilendirme sunumu yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, katılımlarınızı bekleriz. Not: Küçük Ölçekli İşletme: Çalışan kişi sayısı 10 kişinin üzerinde olan veya yıllık bilançosu 5 Milyon TL’nin üzerinde...

İlgi : a) 23.09.2022 tarihli ve 9374 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 10.10.2022 tarihli ve 78949415 sayılı yazı. Avrupa Birliği (AB) tarafından devreye alınan İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2-Import Control System) isimli elektronik gümrük sistemi hakkında 26 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi bir seminer düzenleneceği bilgisi, ilgi (a)'da kayıtlı yazımız ile bildirilmişti. Bu defa, ilgi(b)'de kayıtlı yazı ile söz konusu seminerde AB yetkilileri tarafından yapılan sunumun bir örneği iletilmiştir. EK: ICS2 webinar_Turkey_26-09-2022 (21 sayfa)

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile 01 - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında (yüz yüze) "E-İhale Mevzuatı Eğitimi" gerçekleştirecektir. Kamu ihalelerinde görevli personelin bilgilerinin güncellenmesi açısından büyük önem taşıyan ve ekte detayları bulunan bu ücretli eğitime, Kurumunuza bağlı teşkilat ve/veya birimlerden katılımı uygun görülecek personelinize ait bilgilerin tarafımıza bildirilmesi hususunda...

Değerli Üyemiz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) olarak Dünya Gazetesi iş birliğinde, Odamız ev sahipliğinde 31 Ekim 2022 tarihinde düzenleyeceğimiz "Neden Kurumsal Yönetim?" konulu panelimize katılımınızdan memnuniyet duyacağız.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Gelişmiş Ülkeler ve Geçiş Ülkeleri Bölümü'nden alınan ekli e-posta mesajında, tarım ve besin teknolojileri endüstrilerini konu alan beş haftalık bir webinar serisi düzenleneceği iletilmektedir. Bu kapsamda döngüsel ekonomi, sürdürülebilir paketleme, bitki temelli besinler, araştırma, geliştirme ve izlenebilirlik sistemleri gibi tarım ve besin teknolojilerinde farklı gelişmelerin ele alınacağı webinar serisinin ilk bölümünün 7 Ekim 2022 tarihinde "fikri mülkiyet yoluyla döngüsel ekonominin etkilerinin güçlendirilmesi" başlığıyla yapılacağı belirtilmektedir. E-posta mesajında ayrıca, sözkonusu webinarların tarım ve besin teknolojileri endüstrilerinde yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelere, "startup" ve "spin-off"lara duyurulmasından şükran duyulacağı belirtilmektedir. Bu amaçla üye ülkelerce istifade edilmek üzere...

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden gelen 26.08.2022 tarih ve 19413 sayılı yazı; TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), TED Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanısıra sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda, 05 Kasım 2022 Cumartesi günü toplam 8 saat (1 gün) çevrimiçi/online ortamda "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ve Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı Eğitimi" düzenleyecektir. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kavramı ülkemizde son dönemde yeniden gündeme geldi. Şirketler kesiminin, proje yöneticilerinin, özel/kamu sektörü yöneticilerinin ve araştırmacıların' oyunu temelinden değiştiren' bu kavramı...

İlgi : 05.07.2022 tarih ve E-35979008-839-104886 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ile tarafımızca duyurulması istenen Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı bünyesinde açılan Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin afiş güncellenerek ekte sunulmuştur. Ek: Güncel Afiş

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, Genel Sekreterlik'ten tarafımıza gelen yazıya istinaden; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin afiş yazımız ekinde sunulmuştur. Ek: Afiş,