Tel : +90 442 233 33 89 |

EĞİTİM ve SEMİNER

İstanbul Gedik Üniversitesi 2024 yılı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programlan için 56 farklı alanda. Doktora Programları için 6 farklı alanda ön başvuru süreci başlamıştır. Yenilikçi öğrenme modelleri. Uzaktan örgün ve karma eğitim modelleri ile kayıt alan programlarımızın kontenjanı sınırlı olup, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında tüm adaylara uygun şekilde hazırlanmıştır.

Birliğimiz organizasyonunda KOBİ'lere yönelik olarak her hafta Salı günleri internet üzerinden TOBB Sürdürülebilir KOBİ Programı: Doğrusunu Yapan KOBİ'ler Webinar Serisi 5 Aralık 2023 tarihinde başlayacaktır. Programa ilişkin davet ve içerik ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile FCO Akademi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Doğrusunu Yapan KOBİ'ler Webinar Serisinde her hafta farklı bir konu başlığında birbirinden değerli eğitmenler eşliğinde İletşim, Finans, İK Yönetimi, Pazarlama-Satış ve Organizasyon konularına yer verilecek olup program sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Katılım için https://akademi.tobb.org.tr/view/uye/uyeol.php adresinden TOBB Akademi'ye üye olmanız ve katılmak istediğiniz programa akademi.tobb.org.tr adresinden kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt sonrası mail adresinize gönderilen kayıt linki...

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü döneminde Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Artı (EFSD+) mekanizması içerisinde ülkemizin de yer alabilmesi amacıyla Türkiye Yatırım Platformu (TYP) oluşturulmuştur. EFSD+ ve TYP aracılığıyla Komisyon tarafından uluslararası finans kuruluşları nezdinde çağrıya çıkılmış olup onaylanan yatırım programı önerilerinin projelendirme çalışmalarına başlanacaktır. Bu çerçevede, AB Türkiye Delegasyonu'nun faydalanıcısı olduğu "EFSD+ Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Geliştirme" isimli Teknik Yardım Projesi kapsamında, ülkemizdeki faydalanıcı kurum ve kuruluşlardaki sektör uzmanlarının bir araya geldiği Odak Grubu toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, EFSD+ kapsamında ülkemizin ve AB'nin politika önceliklerindeki hedeflere ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik...

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 3.11.2023 tarihli ve 90643757 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıdada, Ticaret Bakanlığı tarafınca düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler: Arnavutluk Pazarına Giriş" e-sohbet etkinliğinin 07 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00'da "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Toplantıya aşağıdaki bağlantı adresine tıklayarak kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabilmektedir. EK: Arnavutluk E-Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

Birliğimiz çatısı altında faaliyetlerine devam eden Türkiye Medikal Meclisi tarafından 9 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30-17.30 arasında Birlik Merkezi'nde (Ankara) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla Panel düzenlenecektir. EK: Program (1 sayfa)

İlgi : 20.10.2023 tarihli ve 90135420 sayılı yazı Malumları olduğu üzere Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek otorite olan Helal Akreditasyon Kurumu, uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında ülkemizi temsil etmenin yanı sıra, helal akreditasyon alanında farkındalığı artırmak üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu itibarla; ilgi 'de kayıtlı Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na ait yazı ile Helal Akreditasyon Kurumu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) iş birliğinde yürütülen "OIC/SMIIC Helal Standartları Ekseninde Çok Taraflı/Karşılıklı Tanımaya Yönelik Farkındalığın Artırılması" (Raising Awareness for Multilateral/Mutual Recognition According to the OIC/SMIIC Halal Standards) başlıklı proje kapsamında 24 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022/20 sayılı "Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi ile kapasite sınırı olmaksızın; - Tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş (dokusuz kumaşlar dahil), halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama (yapak yıkama dahil), ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile, - Kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde; Enerji tüketimi ve hava emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması amacıyla zorunlu hükümler getirilmiştir. Bu kapsamda; Genelgede yer alan hükümlerin ülkemizde faaliyet gösteren tekstil işletmeleri tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi...

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, İzmir Şubesi tarafından gelen yazıya göre; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, adına Şubemiz tarafından 2009 yılından itibaren altı kez düzenlenen Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi'nin yedincisi 1-2-3 Kasım 2023 tarihlerinde izmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecektir. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirilen etkinliğimize ülkemizin farklı kesimlerinden, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, elektrik elektronik, inşaat başta olmak üzere taahhüt, sanayi sektörlerinden 5838 kişi katılmış. teknik makale sunumları, yerli ve yabancı özel çağrılı konuşmacıları, panel, söyleşi, proje sunumları ile yoğun ve zengin içerikli olarak gerçekleştirilen etkinliğimizde ayrıca ulusal ve uluslararası 56 sektöre! firmanın yer aldığı toplam 1650 m2 sergi...

İlgi : Ticaret Bakanlığından alınan 22.09.2023 tarihli ve 00089262094 sayılı yazı. Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 19 Ekim-27 Kasım 2023 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı tarafından "Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması Ortaklarıyla Dış Ticareti Eğitim Programı"nın gerçekleştirileceği bildirilerek, eğitime kayıt ve eğitimin içeriğine dair bilgiler paylaşılmıştır. EK: Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan Yazı (1 sayfa)

Erzurum Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Kooperatifçilik ve E-Ticaret alanında 29 Eylül 2023 tarihinde çevrimiçi eğitim gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bilgilerinize rica ederiz.