Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alacaktır. İş yerlerinde virüsle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeler toplu halde yapılmayacaktır. Şantiyede muhtelif yerlere okunaklı şekilde Sağlık Bakanlığının salgın hastalığa ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme afişleri asılacaktır. Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesis gibi toplu kullanım...

Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanmıştır. Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmıştır. İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat”, ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Sözkonusu rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulmuştur. İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5...

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterliği'nden gelen 17.3.2020 tarih ve 31633970-702.03 sayılı yazı; 01.11.2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BTÜ_MERLAB) bünyesinde "Kauçuk Plastik Laboratuvarı, Mikroskopi ve Yüzey Analiz Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı ve Numune Hazırlama Laboratuvarı" olmak üzere altı adet gelişmiş laboratuvar bulunmakta olup 2020 yılına ait "Katalog" ve "Test/Analiz Fiyat Listesi" yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgilerinizi arz/rica ederim. EKLER : 1- Katalog (8 sayfa) 2- Test/Analiz Fiyat Listesi (6 sayfa)

Covid-19 Tedbirleri belgesine aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Burayı Tıklayınız.

İlgi: Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2020 tarihli ve 89780865-153-E.5823 sayılı yazısı. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. Devletimiz tüm kurumlan ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için market ve şehir içi ve şehirler...

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen 05.03.2020 tarih ve 50502997-134.02  sayılı yazı Dünyada birçok ülkede tespit edilemiş olan COVID-19 hastalığı ile ilgili hastalıktan korunma yolları, bulaşma yolu veya tedavisi gibi bilgiler ile sıkça sorulan sorular Bakanlığımız tarafından güncellenmekte ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesi ile Bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanmaktadır. Bakanlığımızın yaptığı tüm çalışmalara ve ayrıntılı güncel bilgilere (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/2019-n-cov-sikca-sorulan-sorular.html ) linkinden ulaşabilirsiniz. Önemle Duyurulur.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nden gelen yazı; Bakanlığımızca sinema, müzik, tiyatro, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, yayıncılık, yazılım, animasyon, bilgisayar oyunu gibi telif yoğun endüstrilerin veya kültür endüstrisi altında yer alabilecek diğer sektörlerin desteklenmesi, geliştirilmesi, tanıtımı veya yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak amaçlarıyla ilgili kamu kurumlarınca sağlanan destek ve teşviklere ilişkin bilgileri içeren "Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi" yazımız ekinde sunulmaktadır. Söz konusu Rehbere ayrıca, http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2020/01/27/Kultur-Endustrileri-Destek-ve-Tesvik-Rehberi.pdf linkinden ulaşılabilir.

Odamıza iletilen yazıya istinaden; İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu, Erzurum Valiliğine saygılarını sunar ve Uluslararası Petrol Endüstrisinin Alt Birimleri (Satış ve Dağıtım) Fuarının bildirmekten onur duyar. Söz konusu fuar 02.02.2020 - 05.02.2020 tarihleri arasında Tahran'da Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için http:/www.downstream-iran.com/en  websitesi incelenip 00982142917000 telefon numarası ile iletişime geçilebilir. Saygılarımızla duyurulur.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Planlama Ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden gelen yazı; Üniversitemiz ile mezunlarımız arasında iletişim kurulmasını, ilişkilerin devam ettirilmesini ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla Üniversitemiz mezunlarıyla iletişime geçilebilmesi için "Mezun Bilgi Sistemi" oluşturulmuştur. Bu kapsamda kurumunuzda çalışan Üniversitemizden mezun personelinizin bulunması halinde Üniversitemiz Mezun Bilgi Sistemine https://mezun.mu.edu.tr/ linkinden kayıt olabileceklerinin duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Önemle Duyurulur.