Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

Tarafımıza Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından gönderilen yazı içeriği aşağıdadır. Tureks Uluslararası Fuarcılık olarak 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ADVENTURE TURKEY – 2. Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’nı organize ediyoruz. Geçen yıl ilk kez organize ettiğimiz macera turizmi ve doğa sporları sektörünün network ihtiyacına cevap veren fuarımız, 137 katılımcı ve yaklaşık 14.000 ziyaretçi ağırlayarak, çok sayıda ticari iş birliğine ev sahipliği yaparak başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Fuar çalışmalarımız kapsamında ilgili bakanlıkları sektör paydaşları; hizmet/ürün sunanlar ve alıcıları, devlet kurumları, üniversiteleri, TÜRSAB, seyahat acenteleri, STK’lar ve yerel yönetimlerin bir araya gelmesi için gerekli adımları atmış bulunuyoruz. Ayrıca yurt dışı kurum-kuruluş, firma, dernek,...

Resmi Gazete'nin 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" yayımlanmış olup; söz konusu kararda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce uzun süredir takip edilen dâne zeytin ürünü de destek kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsamda, "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" ekte gönderilmekte olup; ayrıca bahse konu Karar metni "https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf" web adresinde de yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'n dan tarafımıza gelen yazıda; Ajansımızın 2019 Yılı Çalışma Programında yer alan ve Yönetim Kurulumuzun 30 Eylül 2019 tarihli 115'inci toplantısında kapsamı kararlaştırılan, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı 28 Ekim 2019 Pazartesi günü uygulamaya konulacaktır. Mali Destek Programları çerçevesinde 5.250.000 TL’lik mali kaynağın bölgemizde faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Eğitim Kuruluşları, OSB’ler ve Odalardan gelecek olan başarılı projelere hibe olarak aktarılması planlanmıştır. Söz konusu programın ayrıntısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://pyb.kudaka.org.tr Saygılarımızla duyurulur.

Tarafımıza gönderilen yazıda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 18.09.2019 tarihi itibariyle mesleki yeterlilik personel belgelendirme sınavlarını yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu yetki doğrultusunda kurumumuz, işletmeler için rehberlik görevi yürütecekdanışmanların yetkililiklerini geliştirmek ve uluslar arası geçerliliği olan yetkililik belgesine sahip olmaları amacıyla hazırlanan KOBİ Danışmanlığı ve İş ve Meslek Danışmanlığı sınavlarını gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 16 Kasım 2019'da KOBİ DANIŞMANLIĞI (16UY0251-6) - 10 Kasım 2019'da İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI (11UY0017-6) Sınavları 2019 yılı için son sınav niteliğinde gerçekleştirilecektir. Kurumumuzda görev yapan personellerin ya da paydaşlarımızın niteliğini arttırmak için sertifika programımız tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur. SAYEM İletişim Bilgileri: https://sayem.subu.edu.tr 0(264) 616 07...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen yazıda, Yaounde Ticaret Müşavirliğimizin bilgilendirmesine atfen; Kamerun’un Douala şehrinde 27-29 Kasım 2019 tarihlerinde Kamerun Yatırım Forumu düzenleneceği bildirilerek, özelikle tarımsal üretim (mısır, pirinç ve balık) alanında yatırım yapacak firmaların davetli olduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Kamerun’un konumu itibariyle Orta Afrika’ya açılan bir kapı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla Türk firmalarının Kamerun’dan Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere kolayca erişim sağlayabileceği değerlendirilerek, Kamerun Hükümeti nezdinde Türk firmalarına yönelik oldukça olumlu bir algı olduğu aktarılmaktadır. Forumla ilgili detaylı bilgiye https://cif2019.com  adresinden ulaşılabilmektedir.

Fuar ile ilgili açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.   k_mob_brosur_A4_2019 KMOB_davetiye_19

Erzurum Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen 02.09.2019 tarih ve E-0004 7241230 sayılı yazı. İlgi : Ticaret Bakanlığının 09.08.2019 tarihli ve 46766294 sayılı yazısı. Fiyat etiketi mevzuatı. kapsamında tekrardan kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyumlaştırılmış; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca...

Sayın Üyemiz; Erzurum Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen 18.07.2019 tarih ve 18434788-439.04.01 sayılı yazı; Erzurum Valiliği'ne Ticaret Bakanlığı'ndan gelen yazı; Bilindiği üzere, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasında "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği" hükmüne yer...

Erzurum Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen 08.07.2019 tarih ve 18434788-433.99-00045781195 sayılı yazı; Malatya Ticaret Odasından Erzurum Valiliği'ne gelen yazı detayları için tıklayınız...

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı Devlet Yardımları Rehberi'nin Bakanlığın yeni teşkilat yapısı doğrultusunda sunulan hizmet ve uygulamalara göre yeniden hazırlandığı bildirilmektedir. Bakanlık destekleri hakkında en güncel bilgiye toplu olarak ulaşmalarını sağlamak üzere hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan Devlet Yardımları rehberi sitemizde (Devlet Yardımları Rehberi) elektronik erişime açılmıştır. Bilgilerinize sunulur.