Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanmış olup, ilgili link aşağıda paylaşılmıştır. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm?fbclid=IwAR2LR5jZgVC5bbudkhQVXC-L5EKUy1cJsvGN9BOpNfQ_-4LX_yr7J4cBf1c Üyelerimize duyurulur.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in bünyesinde 2018 yılında bir ilk olarak kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını artırıyor. Bu kapsamda Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 21 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Kadın İhracatçılarımıza Yönelik ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir. Bahse konu Sanal Genel Ticaret Heyetimiz kapsamında, Şili, Peru, Kolombiya, Meksika pazarları...

Erzurum İl Yazı İşleri  Müdürlüğü'n den gelen yazıya istanaden; Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırılmıştı. Bakanlığımızın 30/05/2020 tarih e 02/06/2020 tarihli Genelgeleri kapsamın da ilgi (c) ve (ç) yazılarımız ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans /oyun vb. ile bu amaçla yapılan...

Değerli Firma Yetkilisi; Covit-19 küresel pandemi salgını ile yürütülen mücadele kapsamında Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı işletmenizin 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde heryıl 31 Nisana kadar vermekle mükellef olduğu Yıllık İşletme Cetveli mücbir sebepten dolayı 4 aylığına yani 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ancak firma olarak sizlerin sisteme giriş yapıp mücbir sebep başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu başvurunun nasıl yapılması gerektiğine dair tüm detay ve yönlendirmeler aşağıdaki linkte mevcuttur. Unutmayın ki başvuruda bulunmayan firmalar için herhangi bir süre uzatması söz konusu değildir. Sizden gelen talep doğrultusunda işlem yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, Sağlıklı günler dileriz. Mücbir sebep nedeniyle 2019 yılı yıllık işletme cetveli süre uzatımı başvurusu nasıl...

Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alacaktır. İş yerlerinde virüsle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeler toplu halde yapılmayacaktır. Şantiyede muhtelif yerlere okunaklı şekilde Sağlık Bakanlığının salgın hastalığa ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme afişleri asılacaktır. Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesis gibi toplu kullanım...

Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanmıştır. Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi

T.C. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açılmıştır. İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat”, ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Sözkonusu rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulmuştur. İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5...

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterliği'nden gelen 17.3.2020 tarih ve 31633970-702.03 sayılı yazı; 01.11.2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BTÜ_MERLAB) bünyesinde "Kauçuk Plastik Laboratuvarı, Mikroskopi ve Yüzey Analiz Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı ve Numune Hazırlama Laboratuvarı" olmak üzere altı adet gelişmiş laboratuvar bulunmakta olup 2020 yılına ait "Katalog" ve "Test/Analiz Fiyat Listesi" yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgilerinizi arz/rica ederim. EKLER : 1- Katalog (8 sayfa) 2- Test/Analiz Fiyat Listesi (6 sayfa)

Covid-19 Tedbirleri belgesine aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Burayı Tıklayınız.

İlgi: Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2020 tarihli ve 89780865-153-E.5823 sayılı yazısı. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. Devletimiz tüm kurumlan ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için market ve şehir içi ve şehirler...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text