Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Kariyer Planlama Ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden gelen yazı; Üniversitemiz ile mezunlarımız arasında iletişim kurulmasını, ilişkilerin devam ettirilmesini ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla Üniversitemiz mezunlarıyla iletişime geçilebilmesi için "Mezun Bilgi Sistemi" oluşturulmuştur. Bu kapsamda kurumunuzda çalışan Üniversitemizden mezun personelinizin bulunması halinde Üniversitemiz Mezun Bilgi Sistemine https://mezun.mu.edu.tr/ linkinden kayıt olabileceklerinin duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Önemle Duyurulur.

Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 09-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Afyon'da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Kamu İhale Mevzuatı sürekli güncellendiği için Kamu ihalelerinde görevli personelin bu eğitimi almaları ve sertifikalandırılmaları büyük önem taşımaktadır. Eğitimi tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara Kamu İhale Kurumu (KİK) Onaylı Sertifika, eğitime katılıp sınava giremeyenlere ise Katılım Belgesi verilecektir. Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından verilecek olan ve e-ihale ve e-eksiltme sürecinin de dahil olduğu söz konusu eğitimin Kurumunuza bağlı teşkilatlara ve birimlere duyurulması ve ilgili personellerin katılımının sağlanması...

Tarafımıza Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından gönderilen yazı içeriği aşağıdadır. Tureks Uluslararası Fuarcılık olarak 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ADVENTURE TURKEY – 2. Macera Turizmi ve Sporları Fuarı’nı organize ediyoruz. Geçen yıl ilk kez organize ettiğimiz macera turizmi ve doğa sporları sektörünün network ihtiyacına cevap veren fuarımız, 137 katılımcı ve yaklaşık 14.000 ziyaretçi ağırlayarak, çok sayıda ticari iş birliğine ev sahipliği yaparak başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Fuar çalışmalarımız kapsamında ilgili bakanlıkları sektör paydaşları; hizmet/ürün sunanlar ve alıcıları, devlet kurumları, üniversiteleri, TÜRSAB, seyahat acenteleri, STK’lar ve yerel yönetimlerin bir araya gelmesi için gerekli adımları atmış bulunuyoruz. Ayrıca yurt dışı kurum-kuruluş, firma, dernek,...

Resmi Gazete'nin 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı nüshasında "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" yayımlanmış olup; söz konusu kararda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce uzun süredir takip edilen dâne zeytin ürünü de destek kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsamda, "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" ekte gönderilmekte olup; ayrıca bahse konu Karar metni "https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf" web adresinde de yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'n dan tarafımıza gelen yazıda; Ajansımızın 2019 Yılı Çalışma Programında yer alan ve Yönetim Kurulumuzun 30 Eylül 2019 tarihli 115'inci toplantısında kapsamı kararlaştırılan, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı 28 Ekim 2019 Pazartesi günü uygulamaya konulacaktır. Mali Destek Programları çerçevesinde 5.250.000 TL’lik mali kaynağın bölgemizde faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Eğitim Kuruluşları, OSB’ler ve Odalardan gelecek olan başarılı projelere hibe olarak aktarılması planlanmıştır. Söz konusu programın ayrıntısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://pyb.kudaka.org.tr Saygılarımızla duyurulur.

Tarafımıza gönderilen yazıda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 18.09.2019 tarihi itibariyle mesleki yeterlilik personel belgelendirme sınavlarını yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu yetki doğrultusunda kurumumuz, işletmeler için rehberlik görevi yürütecekdanışmanların yetkililiklerini geliştirmek ve uluslar arası geçerliliği olan yetkililik belgesine sahip olmaları amacıyla hazırlanan KOBİ Danışmanlığı ve İş ve Meslek Danışmanlığı sınavlarını gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 16 Kasım 2019'da KOBİ DANIŞMANLIĞI (16UY0251-6) - 10 Kasım 2019'da İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI (11UY0017-6) Sınavları 2019 yılı için son sınav niteliğinde gerçekleştirilecektir. Kurumumuzda görev yapan personellerin ya da paydaşlarımızın niteliğini arttırmak için sertifika programımız tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur. SAYEM İletişim Bilgileri: https://sayem.subu.edu.tr 0(264) 616 07...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen yazıda, Yaounde Ticaret Müşavirliğimizin bilgilendirmesine atfen; Kamerun’un Douala şehrinde 27-29 Kasım 2019 tarihlerinde Kamerun Yatırım Forumu düzenleneceği bildirilerek, özelikle tarımsal üretim (mısır, pirinç ve balık) alanında yatırım yapacak firmaların davetli olduğu ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Kamerun’un konumu itibariyle Orta Afrika’ya açılan bir kapı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla Türk firmalarının Kamerun’dan Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere kolayca erişim sağlayabileceği değerlendirilerek, Kamerun Hükümeti nezdinde Türk firmalarına yönelik oldukça olumlu bir algı olduğu aktarılmaktadır. Forumla ilgili detaylı bilgiye https://cif2019.com  adresinden ulaşılabilmektedir.

Fuar ile ilgili açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.   k_mob_brosur_A4_2019 KMOB_davetiye_19

Erzurum Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen 02.09.2019 tarih ve E-0004 7241230 sayılı yazı. İlgi : Ticaret Bakanlığının 09.08.2019 tarihli ve 46766294 sayılı yazısı. Fiyat etiketi mevzuatı. kapsamında tekrardan kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyumlaştırılmış; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text