Tel : +90 442 233 33 89 |

GENEL DUYURULAR

Sayın Üyemiz; İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen yazı detayları aşağıdadır, Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlı organizmalara karşı gerçek ve tüzel kişilere ait işyerleri, resmi kurum ve kuruluşlar biyosidal ürün kullanarak mücadele etmekte ve halk sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Diğer taraftan halk sağlığı alanında biyosidal ürün kullanılarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek, tüzel kişiler ve bunların işyerleri ile resmi kurum ve kuruluşların izin alma şekil ve şartları, çalışma...

 Ülkemizin Avrupa Birliği(AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılı duyurusu 4 Ekim 2018 tarihinde yayımlanmıştır.Programın son başvuru tarihi 4 Aralık 2018'dir. Jean Monnet bursiyerleri, AB üye ülkelerinde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkelerine geri dönmekte ve edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda çok değerli katkılar sağlamaktadır.2019-2020 akademik yılında 180 kişiye verilmesi planlanan...

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda...

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'den Odamıza gelen yazı detayları aşağıdaki gibidir. Önemle Duyurulur. ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sistem İşletme Koordinatörlüğü Şirketimiz iştigal alanı olan enerji dağıtımı faaliyetleri çerçevesinde enerjinin dağıtımı esnasında sistemsel arızalardan kaynaklı olarak arızanın olduğu yerlerde tüketicilerin elektronik aletlerinde zaman zaman arıza kaynaklı hasarlar oluşabilmektedir. Bu zararların tazmini amacıyla şirketimiz gerekli birimler vasıtasıyla objektif kriterlere bağlı olarak yaptığı incelemeler neticesinde tüketici zararlarının şirketimiz kaynaklı bir sorundan meydana gelmesi durumunda söz konusu zararı gidermektedir. Şirketimiz konuya belirtilen perspektifte yaklaşılmasına karşın uygulamada zaman zaman farklı ve suistimale açık uygulamalara rastlanılmaktadır. Şöyle ki; 1-)Yetkili servisler tarafından tutulan tutanaklar hiçbir inceleme yapılmaksızın tutulmakta, 2-)Tüketici adresinde herhangi bir...

Erzurum Valiliğinden Alınan Yazı; Vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalıklarının yanı sıra Alo 140 Terör İhbar Hattının bilinirliğini arttırıp, kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlatılan ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nca kamu yararına yönelik spot film kabul edilen "Alo 140 Duyarlı Komşu", "Alo 140 Şüpheli Araç", "Alo 140 Duyarlı İşçi" ve "Alo 140 Sırt Çantası" adlı kamu spotları www.rtuk.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır. Tüm kamuoyu ve vatandaşlarımıza duyurulur. Video Linkleri: 1. Alo 140 Sırt Çantası 2. Alo 140 Duyarlı İşçi 3. Alo 140 Duyarlı Komşu 4. Alo 140 Şüpheli Araç 5. Alo 140 Sunucular 6. Alo 140 Ünlüler

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulumu gerçekleştirilen MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM); firmaların hiper rekabet ortamında ticari stratejiler geliştirmelerine, sürdürülebilir karlılıklarını sağlamalarına ve uluslararası alanda rekabet edebilirliklerine destek olmak amacını taşımaktadır. Bu kapsamda www.tibim.org internet adresi üzerinden hizmet vermeye başlayan MTSO Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi dış ticaret faaliyetleri yürüten firmalara; -Dünya, kıta ve ülke bazında fiili potansiyel müşterilerinin ve tüm rakiplerinin bilgisinin verilmesi, -Hedef ülkelerdeki hedef rakiplerinin analizinin yapılması ve raporlanması, -Hedef pazarların ürün bazında tespitinin yapılması ve raporlanması, -Ulusal ve uluslar arası alanda gerçekleşecek olan ihalelerin takibi ve raporlanması, gibi pek çok konuda destek olmaktadır.

İstanbul Sanayi Odası tarafından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında başlamış, sürdürülmekte olan ve üretim ve uygulaması gerçekleştirilmiş “inovatif çevre dostu ürün”, “çevre dostu uygulama” ve “çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi çalışmaları” kategorilerinde KOBİ ve Büyük Ölçekli olmak üzere ayrı ayrı ödül verilecektir. Toplumun tüm kesimlerinde çevre ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak için Firmaların yanı sıra “çevre ve sürdürülebilirlik” konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere ve kurum/kuruluşlara  “Çevre Ödülleri” verilecektir. Son başvuru tarihi 16 Mart 2018 olup ödüllere ilişkin detaylı bilgiyi de içeren başvuruların yapılacağı http://www.iso.org.tr/iso-cevre-odulleri  adresinden ulaşılabilir.