Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığımızın 25.05.2022 tarih ve E- 119434 sayılı talimatı. İlgi talimata istinaden 2022 yılı Kurban Bayramı dönemi (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç)'nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatte teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır. 2022 yılı Kurban Bayramı dönemi (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında üretilecek olan; a)Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri(hayvansal yağlar hariç) için son teklif verme tarihi ve saati: (24 Haziran 2022 Cuma günü saat 14:00'a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.) Teklif...

İlgi : Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığımızın 25.05.2022 tarih ve E- 119434 sayılı talimatı. İlgi talimata istinaden 2022 yılı Kurban Bayramı (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç) ile büyükbaş hayvanlardan elde edilen derileri(kelle derileri dahil)'nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır. 2022 yılı Kurban Bayramı (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında üretilecek olan; a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) için son teklif verme tarihi ve saati: (16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14:00'a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.) d)Büyükbaş hayvan...

Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde bulunan taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

2022/438926 ihale kayıt numaralı "Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik Hizmet Alımı" ihalesi  09.06.2022 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıda, IKBY tarafından bir ilaç alım ihalesinin düzenlenmesinin planlandığı, buna ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğü ve süreç içerisinde potansiyel tedarikçilerle bağ kurma arayışı içerisinde olunduğu bildirilmektedir. Bu çerçevede, Irak’ın Erbil, Duhok ve Süleymaniye illerinden oluşan IKB’de ilk aşamada yapılan çalışmaya göre Ek-1’de belirtilen ürünler ve miktarlarda ilaca ihtiyaç duyulduğu, ilaç alımının söz konusu iller için ilk defa merkezi bir şekilde yapılacağı, ihale duyurusunun Temmuz ayında yapılmasının planlandığı, ilgi duyan firmaların konu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kişi/kurum ile irtibata geçebileceği belirtilmektedir. Öte yandan, firmalarımızın ilgili IKBY yetkilileri ile yapacakları görüşmelerde teknik bilgi paylaşımı ve ticari konularda ihtiyatlı...

2022/438926 ihale kayıt numaralı "Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servis ve Servis Sonrası Temizlik Hizmet Alımı" ihalesi 09.06.2022 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olup ekte yer alan ihale ilan metninin üyelerinize duyurulması hususunda, Ek: 1- Dağıtım Listesi 2- İhale İlanı (3 sayfa)

Üniversitemiz Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkelerinde bulunan taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olup ekte yer alan ihale ilan metninin üyelerinize duyurulması hususunda, Ek: 1- Dağıtım Listesi 2- Taşınmazların İhale İlanı (4 Sayfa)

Çankaya Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır. Ek:İlan metni. (1 sayfa)

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ve irtifak ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Ek: İlan Metni (3 Sayfa)