Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

Eskişehir Ticaret Odası'ndan Birliğimize intikal eden 07.11.2023 tarih ve 35930315-E.18139 sayılı yazıda yeni hizmet binası yapımı için ihaleye çıkıldığı belirtilmektedir. EK: Eskişehir Ticaret Odası'nın yazısı. (2 sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 07.11.2023 tarihli ve E-68460249-724.01.01-00090742707 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Sri Lanka Devlet İlaç Kurumunun cerrahi malzeme tedariki için yayımladığı, birer örneği ekli ihale duyuruları iletilmekte ve söz konusu ihalelerin kapamış tarihinin 4 Aralık 2023 olduğu bildirilmektedir. EK: Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları (76 sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 02.11.2023 tarihli ve E-68460249-724.01.01-00090565956 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, önümüzdeki yıl Körfez kıyısından Riyad'a uzanan ve 20 alt bölümden oluşan toplam 10 milyar ABD Doları değerinde bir boru hattı projesinin Suudi Arabistan Saline Water Conversion Corporation (SWCC) İdaresi Başkanlığı gündeminde olduğu, ihale süreçlerinin muhtemelen 2024 yılında başlayacağı, Türk firmalarının ihalelerde yer almaya teşvik edildiği, SWCC'ye iletilen ihale tekliflerinde yerellik (Suudi ürünlerinin kullanılma yüzdesi) oranının yüksek tutulmasının firmalara göreceli bir avantaj sağlayacağı, bu hususun Türk firmaları da dahil birçok firma tarafından göz ardı edildiği ve yerellik oranının en düşük fiyat kriterinden önce geldiği hususları hakkında bilgi verildiği ifade...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınmaz Alanın Kiralama İhale İlanı Madde 1- Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binasında bulunan taşınmazın 182,70 m2 kısmının Kafeterya olarak 3 yıllığına kiraya verilmesi. Madde 2- Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binasında bulunan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık İhale Usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir. Madde 3- İhaleye konu olan Hizmet Alanları; Kurumun adı Bartın Üniversitesi İdare Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bulunduğu İl/İlçe Bartın / Merkez Telefon / Faks No Telefon : 0378 223 5011-2702 Faks : 0378 223 5045 İhale Konusu İşin Adı   Kutlubey Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakülte Binasında...

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 26.09.2023 tarihli ve Morityus İhale Hk konulu yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın Antananarivo Ticaret Müşavirliği tarafından Morityus'ta bazı yatırım fırsatlarının bulunduğu iletilmiştir. Söz konusu yatırımlara ilişkin ihale ilanları ekte yer almaktadır. EK: 1- Morityus - Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (1 sayfa) 2- Morityus - Morityus Büyükelçiliği'nden alınan Nota (1 sayfa) 3- Morityus - İhale Duyurusu - 1 (8 sayfa) 4- Morityus - İhale Duyurusu - 2 (3 sayfa)

İlgi : Dışişleri Bakanlığı'nın 31.08.2023 tarih ve 00088543721 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda, Sri Lanka'da açılan ihale bildirimlerinde; Sri Lanka Liman, Deniz Taşımacılığı ve Havacılık Bakanlığı'nın Sri Lanka Havayolları için bir adet dar gövdeli uçak kiralamak üzere ihale duyurusu yayımladığı bildirilmektedir. Ayrıca, bir örneği ekte sunulan ihale duyurusunda Seylan Petrol Şirketi tarafından deniz hortumu ve şamandıra tedarik edileceği bildirilmektedir. EK: 1- Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'ndan İletilen İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale Belgesi (1 sayfa) 2- Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'ndan İletilen İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale Bildirimi (2 sayfa) 3- Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'ndan İletilen İhale Duyuruları_Ek_Sri Lanka İhale İlamı (1 sayfa) 4- Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'ndan İletilen İhale...

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ce İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlimiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Hazine adına kayıtlı taşınmazların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre 31.08.2023 tarihinde yapılacak irtifak hakkı tesisi ve satış ihalelerine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Ek: İlan Metni (4 Sayfa)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İşyerlerimiz stoklarında bulunan 144.000 Kg dondurulmuş sığır bonfile, 150.000 Kg dondurulumuş sığır pirzola ve 100.000 Kg dondurulmuş sığır kontrfile Genel Müdürlüğümüzce satışa çıkarılmıştır. İlan metninde talep edilen evraklar 20/07/2023 tarihi perşmebe günü saat 14.00'e kadar kapalı zarf içerisinde Genel Müdürlüğümüze veya Kombina Müdürlüklerimize teslim edilecektir. Detaylı bilgiye www.esk.gov.tr adresi duyurular kısmından ulaşılabilir.  

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre 08/08/2023 tarihinde yapılacak satış ihalelerine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Ek: İhale İlan Metni (2 Sayfa)

Çankaya Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli ilen metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır. Ek: Taşınmaz Listesi