Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Kiralık Taşınmazlara ait ilan metni ekte sunulmuştur. Ek : 1 adet ilan metni Üyelerimize duyurulur.

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Ek: İlan (1 sayfa) Üyelerimize duyurulur.

Erzincan İl Özel İdaresi'nden gelen yazıya istinaden; İl Encümenince ihalesi yapılacak olan, Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait İnönü Mah.  17. Sokak   No: 31te  bulunan  535 ada,  20  parsel  nolu  1025,00  metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kagir binanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışına ilişkin ihale ilan metni yazımız ekinde sunulmustur. Ek: İhale İlanı Üyelerimize duyurulur.

İlgi : Filipinler Ankara Büyükelçiliği'nin 17 Mart 2020 tarihli yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, ekte listesi sunulan aktif farmasötik bileşenlere (APIs) ihtiyaç duyan Filipinli şirketlerin söz konusu ürünleri Türkiye'deki üreticilerinden ithal edebileceği konusu bildirilmektedir. Konuya ilgi duyan firmaların aşağıda iletişim bilgileri sunulan yetkili ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Marc Theodore P. Benigno Filipinler Ankara Büyükelçiliği Üçüncü Sekreter ve Konsolos Yardımcısı Telefon: +90-312-4423824 Faks: +90-312-4423856 E-posta: marc.benigno@dfa.gov.ph      LIST OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS (APIs) Formulations made of erythromycin salts Formulations made of clindamycin salts Formulations made of progesterone Formulations made of vitamin B1 Formulations made of vitamin B12 Formulations made of vitamin B6 Formulations made of neomycin Formulations made of...

TEKLİF FORMU AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. TEKLİFLERİN ELDEN ODAMIZ BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.   TEKLİF FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 06.02.2020 tarihli ve 52092669 sayılı yazı. İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, ihale duyurusuna EBRD'nin https://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4 adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri ifade edilmektedir. Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim. Saygılarımla...

İlgi : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2020 tarihli ve E.8780 sayılı yazısı. Genel Müdürlüğümüzün ilgi yazısına istinaden "Dondurulmuş Karkas Dana Eti" Yemek Şirketleri ve Kırmızı Et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara kombinamız tarafından satışı gerçekleştirilecektir. Dondurulmuş Karkas Dana Eti satış fiyatımız peşin olarak 29,00 ₺/Kg + KDV olup, Kredi Kartı ile tek çekim 30,00 ₺/Kg + KDV , 30 gün vadeli ödemelerde ise 30,00 ₺/Kg + KDV fiyatla ve mal bedeli tutarının en az %10 fazlası kadar Banka Teminat Mektubunun ilgili Kombina Müdürlüğüne tevdi edilmesi ile gerçekleştirilecektir. İlgili satış usul ve esasları yazımız ekinde belirtilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.   x x x x...

Ankara/Çankaya Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gelen yazı;

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text