Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

ESKİ Genel Müdürlüğü'nden gelen 22.11.2019 tarih ve E.14548 sayılı yazı;         Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nün 25.09.2019 tarih ve E.56876 sayılı yazısı; Stoklarda bulunan Dondurulmuş Karkas Gövde Sığır Etleri, Sığır Biftek-Rosto, Sığır Pirzola, Sığır Kontrfile, Sığır Kıymalık, Lop Et, Sığır Lop Et, Sığır Kıyma ve dönemler halinde üretilecek olan Sığır Konserveler yut dışına ihraç amaçlı olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce teklif toplamak suretiyle satışa çıkartılmıştır. Detaylı Bilgi İçin Kombina Müdürlüğü'ne 0442 235 11 47 dahili 111, 112, 113, 114 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen 11.09.2019 tarih ve E.11993 sayılı yazı. İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ve kiralama ihalelerine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu ilan metninin, ilan tahtasına asılmak suretiyle ilgilenenlere duyurulmasını, ilan edildiğine dair tanzim edilen tutanağın bir örneğinin tarafımıza gönderilmesini arz/rica ederim. Ek : İlan Metni (3 sayfa)

İlgi : Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının, 05.10.2018 tarih ve 2018/13896 sayılı yazısı. İlgi yazı ekinde gönderilen, 2019 Yılı Tercüman Bilirkişi ilan metninin, 15 Ekim 2018 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında, İlgili yerlere duyurulması, ilan edilmesi, ilan asma ve indirme tutanaklarının gönderilmesi istenilmektedir. Bu bağlamda ilana ilişkin detaylar Ek'tedir.   EK-İndir

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen 19.07.2018 tarihli yazı;

4706 sayılı Kanunun ek 6 ıncı maddesine dayanılarak çıkarılan 387 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kullanıcılarına doğrudan kiralama yapılacak tarım arazileri ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.