Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ve irtifak ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Ek: İlan Metni (3 Sayfa)

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen 11.11.2021 tarih ve E-64843438-120.03.01-70390 sayılı yazı; 2022 yılı 01/01/2022-30/04/2022 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerinin satışı(Hayvansal yağlar hariç) Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online sistem ile satışları gerçekleştirilecektir. Bu itibarla; 2022 yılı Ocak/Şubat/Mart/Nisan aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecek olan; a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) 7 Aralık 2021 Salı günü saat 10:00'da, b)Küçükbaş hayvan derileri 7 Aralık 2021 Salı günü saat 14:00'te, c)Küçükbaş hayvan bağırsakları 7 Aralık 2021 Salı günü saat 16:00'da, d)Büyükbaş hayvan...

TOBB'dan gelen yazıya istinaden; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan, Foça Tatil Köyü'nün Özelleştirilmesi hakkındaki 17.02.2021 tarih ve 2605 sayılı yazı ekte gönderilmektedir. EK:Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Yazısı. (4 sayfa)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Erzurum Şube Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden; İlgi: Genel Müdürlüğümüzün01.04.2021 tarih ve E-390528 sayılı talimatı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüzün ilgide kayıtlı talimatında kurumumuz mülkiyetinde bulunan Erzurum İli, Horasan İlçesi, Esentepe Mahallesinde bulunan 27 ada 1 parsel numaralı gayrimenkul taşınmazın, üzerindeki tesisler ile birlikte satış ihalesi 08.04.2021 tarihi Perşembe günü saat 10:00'da Genel Müdürlüğümüzce TMO ihale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Şartname, Sözleşme evrakları vb hususlar ve detayları için; İnşaat Mühendisi Melih ÖZIŞIK melih@tmo.gov.tr / 0546 691 78 20 Üyelerimize duyurulur.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden. Mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi, Derekenarı mevkiinde bulunan 6400 ada 2 parsel sayılı 8.002,35 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın ESKİ İhale Yönetmeliğinin 29/b maddesi doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılması işi ihalesi 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat: 14.00' de ESKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda yapılacak olup, konuya ilişkin ihale ilan metni yazımız ekinde gönderilmiştir. Üyelerimize duyurulur.

Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden; Belediyemizin mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

2021 yılı Mayıs/Haziran/Temmuz/Ağustos aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile sırttan düşme büyükbaş hayvan deri (kelle derisi dahil), sakatat(hayvansal yağlar ve Sincan Et Kombinasında üretilecek işkembeler hariç) ve yan ürünlerinin satışı Genel Müdürlüğümüzce 13-14/ Nisan 2021 tarihlerinde online ihaleler ile satışa çıkarılacağı bilgilerinizedir. Ancak Kurban Bayramı döneminin 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle işyerlerimizce bu tarihlerde kurbanlık kapsamında kesimi yapılacak büyükbaş hayvan derileri(kelle derisi dahil) ile büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri 13-14/2021 tarihlerinde yapılacak olan online ihalelerde kapsam dışında bırakılmıştır. Söz konusu kurbanlık büyükbaş deri, sakatat ve yan...