Tel : +90 442 233 33 89 |

İHALE İLANLARI

Çankaya Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli ilen metninde bilgileri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır. Ek: Taşınmaz Listesi

Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İl Müdürlüğümüze bağlı Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi, 283 ada 34 nolu parsel üzerinde bulunan 3 Temmuz Stadyumundaki 7 (alt kat), 12 (müstakil) ve 13 (müstakil) nolu soyunma odaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun pazarlık usulü ile 1 (bir) yıllığına ihale yapılacaktır. Yapılacak olan pazarlık ihalesi 24/05/2023 tarihinde ve saat 14:00 de İl Müdürlüğümüz ihale biriminde yapılacaktır. Ek: Teknik Şartname (5 Sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 03.05.2023 tarihli ve 85083232 sayılı yazı. Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atfen, Madagaskar'da gerçekleştirilen MIONJO Projesi kapsamındaki ihale ve Komorlar Birliğinde Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje kapsamında yapılacak alımlara ilişkin teklif çağrısı hakkında bilgi verilmektedir. EK: 1- Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı 2- İhale ve Proje Çağrıları_Ek_İhale Teklifi (1 sayfa) 3- İhale ve Proje Çağrıları_Ek_Komorlar Birliği Proje Teklif Çağrısı (243 sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 04.04.2023 tarih ve E-68460249-724.03.03-00084272669 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Kolombo Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen, Seylan Petrol Depolama Terminalleri Şirketi tarafından şamandıra sistemleri için malzeme tedariğine ilişkin ihale yapılacağı, ihalenin kapanış tarihinin 4 Mayıs 2023 olduğu ve 18 Nisan 2023 tarihinde bir ön teklif alma toplantısı düzenleneceği bildirilmekte olup, ayrıca söz konusu şirketin ihale duyurularına https://www.cpstl.lk/cpstl/tenders bağlantı adresi üzerinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Anılan ihaleye ilişkin Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Notası ve ihale duyurusu ekte sunulmaktadır. EK: 1- Nota (1 sayfa) 2- İhale Duyurusu (2 sayfa)

İlgi : T.C Buenos Aires Büyükelçiliği'nin 21.03.2023 tarihli E-posta yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Arjantin'de gerçekleştirilecek ihalelere yönelik bilgiler ve internet sitesi bağlantıları iletilmektedir. EK: İlt_ Arjantin_de Gerçekleştirilen İhaleler Hakkında (3 sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 23.03.2023 tarih ve E-68460249-724.01.01 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Peru İçişleri Bakanlığı tarafından uçak alımına ilişkin bir ihale açılmış olduğu bilgisi verilerek ihaleye katılacak yabancı firmaların kayıt işlemlerinin diplomatik temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiği, katılmak isteyen firmaların ekte yer alan kayıt formunu doldurarak 10 Nisan 2023 tarihine kadar Lima Ticaret Müşavirliğimize gönderebileceği belirtilmektedir. EK: 1- Ek 1-İhale Duyurusu (3 sayfa) 2- Ek 2-Kayıt Formu (1 sayfa)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; 2023 yılı 01/05/2023-30/07/2023 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerinin satışı (Mayıs-Haziran-Temmuz/2023 döneminde üretilecek Hayvansal Yağlar hariç) Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online sistem ile satışları gerçekleştirilecektir. • Mayıs-Haziran-Temmuz 2023 dönemini kapsayacak şekilde yapılan ihalelerin gerekirse Alıcı firma ile yeni bir sözleşme imzalamaya gerek kalmaksızın aynı fiyat ve şartlarla Kurumun uygun görmesi halinde 1 ay daha uzatılabilecektir. • Kombinamızca büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan deri ve...

İl Müdürlüğümüze bağlı 3 Temmuz Stadyumu içerisinde bulunan on üç (13) soyunma odasının Kamu İhale Kanununun 2886 Sayılı Kanunu 51/g bendi uyarınca pazarlık usülü ile kiralama işi 20.03.2023 Pazartesi günü saat 14.30 'da İl Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Ek: İhale İlan Metni (5 Sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 30.01.2023 tarihli ve E-68460249-724.01.01-00082347197 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda; Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından aşağıda belirtildiği şekilde 2 lot vagon temini için ihale açıldığı ve dosyalarının kamu ihaleleri www.marchespublics.gov.ma portalından veya www.oncf.ma web sitesinden indirilebileceği bildirilmektedir.               Ayrıntılı bilgiye ekteki dokümanlardan ulaşılması mümkündür. EK: 1- Fas Demiryolu Ofisi (ONCF) Tarafından Vagon Temini İçin Açılan İhale (2 sayfa) 2- Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından Vagon Temini İçin Açılan İhale Duyurusu (1 sayfa) _ 31.01.2023 _ Fas Demiryolu Ofisi (ONCF) Tarafindan Vagon Temini Icin Acilan Ihale"

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 10.02.2023 tarih ve 82713207 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Lizbon Ticaret Müşavirliğimiz'in yazısına atfen, Portekiz'de bir kamu iştiraki olan "Entidade Publica Empresarial" tarafından mevcut bir metro hattının Sao Sebastiao ve Alcantara arasına uzatılması için 330.000.000- Avro bedelle bir metro hattı yapımı ihalesinin açılmış olduğu, söz konusu ihaleye https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65398-2023:TEXT:EN:HTML&src=0 bağlantısından ulaşılabileceği, ihalede verilecek fiyat tekliflerinin tek kriter olmayacağı, www.saphetygov.pt adresine firmaların kayıt yaptırarak ihale dokümanlarını indirebileceği bildirilmekte olup, ihale teklif süresinin 27 Nisan 2023 tarihinde son bulacağı ifade edilmektedir.