Tel : +90 442 233 33 89 |

İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ

İlgi : Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin 03.10.2023 tarih ve 117 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, "Kyrgyz Petroleum Company (LLC)"nin Kırgız Cumhuriyeti Celal-Abad ilinde 409 milyon ABD Doları tutarında petrol rafineri tesisi modernizasyonu ve yeniden inşası projesinin hayata geçirilmesinin planlandığı ve bu kapsamda potansiyel yatırımcıları aradıkları belirtilmektedir. Söz konusu yatırım projesine ilişkin detaylı bilgi notu ve sunumu ekte sunulmaktadır. EK: 1- Proje Hakkında Detaylı Bilgi (2 sayfa) 2- Petrol Rafineri Tesisi sunumu (5 sayfa)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Birliğimize gönderilen "Kümelenme Destek Programı" konulu yazısı ekte yer almaktadır. EK: Kümelenme Destek Programı - 4. Çağrı (4 sayfa)

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.09.2023 tarihli, E-86541099-724.01.01-00089328495 sayılı ve Pernas İşbirliği İmkanları konulu yazısı Ticaret Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla başta yiyecek, içecek ve tekstil sektörleri olmak üzere Malezya pazarına girmek isteyen Türk markaları için Malezya Maliye Bakanlığına bağlı bir şirket olan Perbadanan Nasional Berhad (Pernas) tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgi verilmektedir. Ticaret Bakanlığının bahse konusu yazısı ektedir.

İlgi : Dışişleri Bakanlığı'nın 17.08.2023 tarihli ve 36465660 sayılı yazısı. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan notaya atfen, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya tarafından 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan "ASEAN-Hint Pasifik Forumu (AIPF): ASEAN Hint Pasifik Görünümünün Uygulanması" başlıklı etkinlik kapsamında, ASEAN üye devletlerince hazırlanan 21 somut proje teklifi iletilmektedir. Yazıda ayrıca, bahsekonu projelerin potansiyel partnerler ile altyapı ve dijital dönüşüm sektörlerinden yatırımcılara açık olduğu bildirilmekte; projelere ortak veya yatırımcı olmaya ilgi duyulması durumunda, AIPF Organizasyon Komitesi tarafından, ASEAN proje sahibi üye devletler ile ilgili ortak veya yatırımcı arasında iş eşleştirilmesi yapılabileceği ifade edilmektedir. İlgi duyan ASEAN üye...

İlgi : Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğünden gelen, 09.08.2023 tarihli, 12509 sayılı ve Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları Teklif Çağrısı konulu yazı Ülkemiz, AB programlarından Tek Pazar Programı – KOBİ'ler ve Rekabetçilik bileşenine (SMP-COSME) 31 Mart 2023 tarihinde imzalanan katılım anlaşması ile asosiye ülke olarak dâhil olmuştur. SMP-COSME bileşeni işletmelerin rekabet güçlerini artırarak pazarlara erişimini kolaylaştıran, girişimciliği ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik eden, endüstrinin modernizasyonunu sağlayan fırsatlar sunmaktadır. Program kapsamında verilecek hibeler, teklif çağrıları vasıtasıyla duyurulmaktadır. Bu doğrultuda "Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları (European AgriFood Sustainability Cluster Partnerships - SMP-COSME-2023-AGRICLUSTER)" teklif çağrısı, gıda enflasyonunu sınırlamak için...

İlgi : Dışişleri Bakanlığı'nın 08.08.2023 tarihli ve 36328905 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın 26 Haziran 2023 tarihinde Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmede Sayın İbrahimoviç'in, Karadağ'da Türk yatırımlarının arttırılmasını arzu ettiklerini, turizmin canlandırılması bağlamında kuzeyde 2-3 tane kayak merkezi inşa edilmesinin gündemde olduğunu ve bu projelerin inşasında Türk yatırımcıları görmekten memnuniyet duyacaklarını belirttiği ifade edilmektedir.  

Erzurum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Bilindiği üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 20.09.2021 tarihli ve 2814179 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinin “Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK)” başlıklı 14 üncü maddesi hükmü gereğince 2022 yılı Aralık dönemi Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı, 29/12/2022 Perşembe günü saat 14:00'te Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşmiştir. Toplantıya ilişkin "Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan laboratuvarların akreditasyonunun yapılarak LABSIS sisteminin kurulması ve böylelikle gıda mühendisliği laboratuvarları, mühendislik fakültesi laboratuvarları, fen fakültesi laboratuvarları ile araştırma merkezleri laboratuvarlarının TSE standartlarında ulusal bazda hizmet vermesinin...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 20.03.2023 tarihli ve 3245 sayılı yazıda, Deprem bölgesinde sanayi, ticaret ve istihdamın yeniden canlandırılması, deprem bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin daha hızlı toparlanması amacıyla Birliğimiz tarafından “Tedarikçim Deprem Bölgesinden” projesi başlatılmıştır. Daha önceki resmi yazımız ile duyurulan proje ile özellikle büyük ölçekli şirketlerin hammadde ve yarı mamul alımlarını deprem bölgesindeki firmalardan tedarik etmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sahadan gelen talepler doğrultusunda deprem bölgesindeki satıcıları alıcılar ile bir araya getirecek çevrimiçi bir platform oluşturulmuştur. Söz konusu platformda, kayıt ve listeleme süreçleri başta olmak üzere tüm işlemler ücretsiz olarak sunulmaktadır. Söz konusu platforma https://tobbdeprem.globalpiyasa.com linkinden ulaşılabilmektedir. Bu platform aracılığıyla; Deprem bölgesindeki satıcılar, platform üzerinden...

İlgi : ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın 23.12.2022 tarihli e-posta yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, 1-4 Mayıs 2023 tarihlerinde Maryland, ABD'de SelectUSA Yatırım Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. SelectUSA Yatırım Zirvesi, en fazla 10 sene önce kurulmuş, 10 milyon dolara kadar geliri olan ve 40'ın altında çalışanı olup yüksek büyüme potansiyeli gösteren uluslararası erken aşama ve start-up teknoloji firmalarını ABD pazarında gelişmeleri için, yatırımcılar ile iletişime geçirmeyi amaçlamaktadır. Zirveye katılım Investment Summit Application | 2023 SelectUSA Investment Summit (selectusasummit.us) adresinden gerçekleştirilmektedir. İlgili iletişim kişisine SelectUSATurkey@trade.gov adresinden ulaşılabilir. Zirveye ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. EK: ABD Ticaret Müsteşarlığı - SelectUSA Summit Duyuru (2 sayfa)

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden; 2022/1107834 ihale kayıt numaralı "Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Taşınması, Servis ve Servis Sonrası Temizlik Hizmet Alımı" ihalesi 22.11.2022 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olup ihale metni ektedir. Ek: 1- İhale İlanı (3 sayfa)