Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı. b) 02.10.2020 tarih ve 12023 sayılı yazımız. c) Sağlık Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı. ç) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.11.2020 tarihli ve 19961 sayılı yazısı. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu doğrultuda; ­ Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza hitaben gönderilen ilgi (a) yazıda; “COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 08.09.2020 tarih ve 10724 sayılı yazımız. b) 18.11.2020 tarih ve 14164 sayılı yazımız. c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı yazısı. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu doğrultuda Bakanlığımızın...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yazıya istinaden; Bilindiği üzere yayıncılık, müzik, sinema, radyo-televizyon, fotoğrafçılık, yazılım, veri tabanı, görsel sanatlar, grafik ve reklamcılık gibi sektörler son yıllarda başlı başına birer endüstri haline gelmiştir. Telif hakkı ile korunan içerikler, kültür ürün ve hizmetlerine dönüşme sürecinde ekonomik açıdan ölçülebilir değer zincirleri oluşturmaları açısından tüm dünyada ekonomik kalkınmanın temel dinamikleri arasında kabul edilmektedir. Kültür endüstrilerinin desteklenmesi ve ülkemizin bu alandaki potansiyelinin ortaya konulabilmesi amacıyla telif haklarına dayalı kültür endüstrilerinin ekonomik boyutunun ölçülmesi yönündeki çalışmamız geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) belirlediği metodolojiyle hazırlanan "Kültür Endüstrilerinin Türkiye Ekonomisine Katkısının Ölçülmesi Raporu'nun; kültür endüstrilerine ilişkin ciro, katma değer,...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.11.2020 tarih ve 19526 sayılı yazısı. Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan...

KOSGEB'den gelen yazıya istinaden; Başkanlığımız, Avrupa Birliği - COSME Programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır. Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Türkiye Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir. Proje çerçevesinde COSME Programı dâhilinde ilan edilmiş olan “European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities” konulu çağrıya katılabilecek kurum/kuruluşlarımızın...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.11.2020 tarih ve 89780865­153­E.19161 sayılı yazısı. Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. Ülkemizde...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden; Bakanlığımız tarafından hazırlanan, Ulusal  Enerji  Verimliliği  Eylem  Planı  (2017-2023) 29/12/2017 tarihinde Yüksek Planlama Kumlu onayı ile 02/01 / 20 18 tarihli ve 30289  mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu  plan kapsamında,  toplumdaki  eneıji  kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimini izleme amacına  yönelik  enerji  verimliliği  bilinç  endeksi oluşturulmuştur. Ek: 1- Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020 V02 Üyelerimize duyurulur.

Tarımda üretilen ürünlerin katma değerini yükseltmek ve ihracata  yönelik  üretim  yapmak amacıyla İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklaşa ilimizde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurmak için yola çıkmıştır. Söz konusu projeler Tarım ve Orman Bakanlığımız uhdesinde yürütülmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planları içerisine girmiş bulunmaktadır. İlk projemiz olan "Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi", Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak 07.11.2019 tarihinde 21 sicil numarası ile tüzel kişilik kazanmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarına devam  edilerek  yatırımcılara  parsel tahsis aşamasına başarılı bir şekilde...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 08.09.2020 tarihli ve 10724 sayılı yazımız. b) 13.08.2020 tarihli ve 9664 sayılı yazımız. c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.11.2020 tarihli ve 18579 sayılı yazısı. Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş...

Sakarya Üniversitesi'nden gelen yazıya istinaden; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir. EK: İlgili yazı ve eki (2 sayfa) Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text