Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Erzurum Valiliği, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : 04.02.2021 tarihli ve E­80851874­746.99­3663 sayılı yazı. İlgi yazıda bahse konu kampanya, ilgili kurumlarımızın önerileri arasından seçilerek, AB tarafı ile de mutabık kalınan "#ortakgelecegimiz, #ourcommonfuture" etiketi altında 15­ 22 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kampanya çerçevesinde hazırlanan katılım rehberi ve görünürlük materyallerine belirtilen link https://www.ab.gov.tr/52399.html üzerinden erişilmesi mümkün olup, rehberde yer alan adımlar izlenerek kampanyaya katılım sağlanabilecektir. Ek: İlgi Yazı(1 Sayfa) Üyelerimize duyurulur.

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu ilan metninin, ilan tahtasına asılmak suretiyle ilgilenenlere duyurulmasını, ilan edildiğine dair tanzim edilen tutanağın bir örneğinin tarafımıza gönderilmesini rica ederim. Ek: İlan Metni (2 sayfa) Üyelerimize duyurulur.

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artımla usulü ile satışı yapılacaktır. Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak. istenilen...

Erzurum Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak olan Sorumlu Emlak Danışmanlığı Eğitimi Programının; İlinizde bulunan Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Emlak Meslek Odası ve Üye Derneklerine duyurulması hususunda; Ek: Afiş İlanı Üyelerimize duyurulur.

KOSGEB'den gelen yazıya istinaden; Başkanlığımız, Avrupa Birliği- COSME Programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır. Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Türkiye Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir. Proje çerçevesinde COSME Programı dâhilinde ilan edilmiş olan “Uluslararası İş Birliği ve Kapasite Geliştirme Yolu ile Dijital Çözümlerin, İnovasyon ve Yeni Teknolojilerin Turizmde Benimsenmesi COSME...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 01.12.2020 tarih ve 14808 sayılı yazımız. b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.12.2020 tarih ve 20346 sayılı yazısı. Bakanlığımızın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi kapsamında İlgi (a)yazımız ile hafta sonları; Cuma saat 21.00 Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 21.00’de başlayıp ertesi gün saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği bildirilmiş olup bu çerçevede;  Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri,  Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri,  Tüm işyerlerinin...

Erzurum Valiliği'n den gelen yazıya istinaden; İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 89780865­153­E.20076 sayılı yazısı. Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı. b) 02.10.2020 tarih ve 12023 sayılı yazımız. c) Sağlık Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı. ç) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.11.2020 tarihli ve 19961 sayılı yazısı. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu doğrultuda; ­ Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza hitaben gönderilen ilgi (a) yazıda; “COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 08.09.2020 tarih ve 10724 sayılı yazımız. b) 18.11.2020 tarih ve 14164 sayılı yazımız. c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı yazısı. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur. Bu doğrultuda Bakanlığımızın...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text