Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ili, Çankaya ilçesi, Söğütözü Mahallesi 7577 Ada 21 (Eski 15) Parsel Numaralı Taşınmaz, 4046 sayılı Kanun uyarınca "satış" yöntemiyle ihale edilerek özelleştirilecektir. Ankara'nın iş ve yaşam merkezleri ile birçok kamu kurumu ve üniversitenin bulunduğu Eskişehir yolu üzerinde, Dumlupınar ve Anadolu Bulvarları kesişiminde bulunan söz konusu taşınmaz hakkında kısa bilgi notu ekte yer almaktadır. Ek: 1 - Bilgi Notu (11 Sayfa) 2 - Dağıtım Listesi (20 Muhatap)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. ÇASGEM özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile eğitici eğitiminde uzaktan eğitim yöntemleriyle etkin, verimli, zaman ve mekân kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (ilk eğitimler ve yenileme eğitimleri) yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında interaktif uzaktan eğitim şeklinde düzenlenebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, kuruluşunuz bünyesinde...

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli ve 99 sayılı yazısı. COVID­19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak COVID­19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır. İşverenler, işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda; 1-­ COVİD19 aşısı tamamlanmamış işçiler işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir. 2­- Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVİD19 tanısı konması...

KUDAKA'dan gelen yazıya istinaden; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketlerinin uygun başvuru sahibi olabileceği Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 ilan edilmiştir. Ek; Program künyesi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile 30 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında (yüz yüze) "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" gerçekleştirecektir. Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz ve Kamu İhale Kurumu onaylı belge verilecektir.

Erzurum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Son zamanlarda İl Müdürlüğümüz, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayetlerde İlimizdeki ekmek üretim yerlerinin, sabah erken saatlerde, ekmek dağıtımı yaptıkları işyerleri açılmadan, kapı önlerine zeminle temas edecek şekilde ve üstü açık kasalarla ekmek bıraktıkları, bununda kedi, köpek, haşere, toz ve toprak gibi halk sağlığını tehlikeye sokacak hijyen kurallarına aykırı bir durum oluşturulduğu belirtilmektedir. Özellikle koronavirüs (Covid-19) salgının devam ettiği bu süreç göz önüne alındığında ambalajsız her türlü ekmek ve ekmek çeşitlerinin bulaşmalara karşı korunması amacıyla satış ve toplu tüketim yerlerinde ekmeklerin açıkta bırakılmaması ve kapalı dolaplar içerisine konularak muhafaza edilecek...

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası Karabük, Samsun, Sinop Ayancık, Bartın Ulus, Kastamonu Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Afet bölgelerinde sel, su baskınları ve heyelanlar nedeniyle elektrik dağıtım hatları arızalanmış olup yol, köprü ve altyapı unsurları ise hasar görmüştür. Türk Kızılay afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip ile aynı gün afet bölgelerine intikal etmiştir. Türk Kızılay, evlerinde mahsur kalan mutfakları ve yiyecekleri sel sularına kapılan ve tahliye edilen afetzedelerin günlük 3 öğün sıcak yemek ve içme suyu gibi beslenme ihtiyaçlarının...

1. İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığınca ihalesi yapılacak olan 108 (YÜZSEKİZ) KISIM SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI'na ait ilan metni Ek'te gönderilmiştir. Eki İndir

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BANÜSEM) tarafından 30 Ağustos-04 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi İleri Düzey Excel Eğitimi ve 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi Dış Ticaret Eğitimi gerçekleştirecektir.Eğitime ilişkin afişler ekte yer almakta olup başvuru https://forms.gle/ngwBXC78jyDBCwBV7 ve https://forms.gle/wmHNfBqJBhKf3Yct9 link adresleri üzerinden yapılabilmektedir. Üyelerimize duyurulur.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tcdd 4. Bölge Müdürlüğü (Sivas) Emlak Servis Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5.999,22 m²'lik alana sahip 12569 ada 3 parsel ve 19.543,02 m²'lik alan sahip 12568 ada 3 parsel ayrı ayrı 4046 sayılı kanuna göre pazarlık yöntemiyle özelleştirilecektir.