Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 02.06.2020 tarih ve 6369 sayılı yazımız. b) 31.05.2020 tarih ve 6261 sayılı yazımız. c) 02.06.2020 tarih ve 6379 sayılı yazımız. ç) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 89780865­153­E.14533 sayılı yazısı. Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu...

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI'ndan elen yazıya istinaden; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü) ve Facebook işbirliğinde yerelde dijital pazarlama alanında kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla online eğitim programı serisinin düzenlenmesi öngörülmektedir. Eğitim programı kapsamında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının Facebook ve Instagram üzerinden daha fazla kişiye daha etkili bir şekilde ulaşabilmek için yürütülebilecekleri reklam kampanyaları (sponsorlu gönderiler) ele alınacaktır. Programın temel hedef kitlesi yerelde bu konudan istifade edebilecek özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıdır. 23.09.2020 tarihi saat 14:00 - 16:00 arasında düzenlenecek olan ve kontenjan ile ilgili herhangi bir üst sınır bulunmayan Programa katılım için oluşturulan kayıt sayfası...

TOBB'dan gelen yazıya istinaden; İlgi : 07.09.2020 tarihli, 7665 sayılı ve "HES Kodu Takibi" konulu yazımız. Tarafınıza daha önce gönderilen ilgi yazıda Birliğimizin çalışanlarına ve ziyaretçilere yönelik "HES Kodu Sorgulama" uygulamasından bahsedilmişti. Yine aynı yazıda HES Kodu sorgulamasının oda-borsalarımız tarafından da uygulanması ve yoğun istihdam sağlayan üyelerinize duyurulması önerilmişti. Her geçen gün artan vaka sayılarından dolayı çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunması daha da önemli hale gelmiştir. Bu sebeple oda-borsanızda hayata geçirdiğiniz "HES Kodu Sorgulaması" uygulamasıyla ilgili sosyal medyada ve yerel basında duyuru yapmanız önem arz etmektedir. Yapılacak bu duyurularla hem toplum sağlığına ilişkin tedbirler ve uygulamanın bilinirliği artacak hem de uygulamanın yaygınlaşması sağlanmış...

Erzincan İl Özel İdaresi'nden gelen yazıya istinaden; İl Encümenince ihalesi yapılacak olan, Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait İnönü Mah.  17. Sokak   No: 31te  bulunan  535 ada,  20  parsel  nolu  1025,00  metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kagir binanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışına ilişkin ihale ilan metni yazımız ekinde sunulmustur. Ek: İhale İlanı Üyelerimize duyurulur.

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İlgi: a) 13.06.2020 tarih ve 7002 sayılı yazımız. b) 24.06.2020 tarih ve 7594 sayılı yazımız. c) 07.07.2020 tarih ve 8147 sayılı yazımız. ç) 25.08.2020 tarih ve 10146 sayılı yazımız. d) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve 897808165-153- E.1421O sayılı yazısı. Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızın 24/06/2020 tarihli Genelgesi kapsamında ilgi (b) yazımızla; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı...

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarında adalete uygun bir şekilde karar verilebilmesi amacıyla sık bir şekilde başvurulan bilirkişilik müessesine ilişkin münferit ve kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacı doğrultusunda Bakanlığımızca hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre; İl Müdürlüğümüzce, "Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği" hükümleri gereğince, Erzurum ilinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Erzurum İl Tüketici Hakem Heyeti ve Palandöken, Yakutiye İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere "Bilirkişi Listesi"oluşturulacaktır. Başvurular, İl Müdürlüğümüz...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanma yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda adı geçen yönetmelikte; MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6 - (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için; Meslek odasına  kayıtlı olunması, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması, MADDE 23 -Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki...

Erzurum Valiliği'n den gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 13.06.2020 tarih ve 7002 sayılı yazımız. b) 24.06.2020 tarih ve 7594 sayılı yazımız. c) 07.07.2020 tarih ve 8147 sayılı yazımız. ç) 01.08.2020 tarih ve 9225 sayılı yazımız. d) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2020 tarih ve 89780865-153-E.13677 sayılı yazısı. Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızın 24/06/2020 tarihli Genelgesi doğrultusunda ilgi (b) yazımızla; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım...

Erzurum Valiliği'n den gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 13.06.2020 tarih ve 7002 sayılı yazımız. b) 24.06.2020 tarih ve 7594 sayılı yazımız. c) 07.07.2020 tarih ve 8147 sayılı yazımız. ç) 01.08.2020 tarih ve 9225 sayılı yazımız. d) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2020 tarih ve 89780865-153-E.13677 sayılı yazısı. Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızın 24/06/2020 tarihli Genelgesi doğrultusunda ilgi (b) yazımızla; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in bünyesinde 2018 yılında bir ilk olarak kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını artırıyor. Bu kapsamda Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 21 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Kadın İhracatçılarımıza Yönelik ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir. Bahse konu Sanal Genel Ticaret Heyetimiz kapsamında, Şili, Peru, Kolombiya, Meksika pazarları...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text