Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

İcra Komitesi Seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında Odamızda gerçekleştirilecek olup. Aday üyeler aşağıda yer almaktadır.     Erzurum TSO İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Aday Üyeleri 1- Haktan ÖMEROĞLU 2- Muhammet Miraç KARTAL 3- İsmail SUCİ 4- Fatih Berat ASLAN 5- Mustafa GENÇ 6- Mehmet Akif KÖSEOĞLU 7- Kağan Alparslan ÇAKIR 8- Halil İbrahim DURSUNOĞLU 9- A.Seddar ÇELİK 10- Fetullah KÖSE 11- Ömer Şeref POLAT 12- Barışcan KOÇ 13- Ahmet POLAT 14- Hüseyin ÇİMEN 15- Gökhan GENÇ 16- Şerif Halil KÜÇÜK 17- Gökberk Erdem KIZILKAYA 18- Barış NOHUTÇU 19- Erkan DAŞ 20- MeTehan DÜZEN 21- Feyza TEKEL Erzurum TSO İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Aday Üyeleri 1- Emine KAHVECİ 2- Gülsin AYDEMİR 3- Pınar Burhankulu KARADENİZ 4- Esra YILMAZ 5- İlknur YALÇIN 6-...

Erzurum İli Sigorta Acenteleri İl Delege seçimi 05.07.2018 tarihinde saat 09:30-16.30 saatleri arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının 2 katında yapılacaktır. ADAYLAR: -Adem KUŞKAPAN -Engin AKIN -Necip AYDIN Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl Ve Esaslar 22.madde 2. fıkrası Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

İş Geliştirme kavramı, işletmenin strateji ve hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatlarını belirlemek, uygun hazırlıkları gerçekleştirerek katma değer yaratıcı yeni girişim ve projeleri planlamak ve uygulamayı içerir. Amacı Ürün ve hizmet satışında görev alan her düzeydeki satıcının en temel endişelerinden biri olan yeni müşteri bulma, yeni iş yaratma konusundaki sorulara etkin cevaplar bulma ve bu konuda yapılması gerekenleri aktararak performansı sürekli satış hedefleriyle paralel ya da üstünde tutabilme becerisini aktarmak amacını gütmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar iş geliştirme ile ilgili en gerekli bilgileri edineceklerdir. Program İçeriği İş Fırsatları, Yeni İş Fikirleri Geliştirmek, İş Planları ve İş Analizi Yapmak, Profesyonel İş Planı Şablonu, Yeni İş Fikirlerinin...

Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 08:00-17:00 saatleri arasında Erzurum Anadolu Lisesinde yargı gözetiminde yapılacaktır. 07 Nisan 2016 tarihinden sonra odamız üyesi olan firmalar oy kullanamayacaklardır (son 2 yılda odaya kayıt olanlar). Oda kayıt durumu askıda olan üye firmalar oy kullanamayacaklardır. Vergi Dairesinde kaydı kapalı üye firmalar oy kullanamayacaklardır. Yetkilisi birden fazla olan tüzel kişiler, oy kullanacak kişi adına muvafakatname düzenleyerek seçim yetki belgesi alabileceklerdir. Bunun için şirket kaşesi ve yetkililerin imzası gerekmektedir. Muvafakatname örneğini odamızdan veya aşağıdaki web adresinden temin edebilirsiniz. Gerçek kişi firmaları için yetki belgesi düzenlenmeyecek olup, seçim günü T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik belgelerini göstererek...

Büyükelçilik Tarafından Odamıza Gönderilen Yazı

Bütün oda ve borsaların kullanmak zorunda oldukları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortak veri tabanı olan TOBB Üye Firma Modülü üzerinden üyelerimiz, kullanıcı adı ve şifre oluşturarak kendi gerçek ve tüzel kişi ile ilgili ; Yeni Belge Talebi Belge Talep Takibi Borç Ödeme ve Sorgulama Eski Ödemeler Üye kartı Görüntüleme   kırılımlarından şirketlerine/kooperatiflerine ait işlemleri yaparak e-imzalı belgelerini bugünden itibaren 7/24 online olarak alabileceklerdir. Not: Ticaret Sicili belgeleri 492 sayılı Harçlar Kanununa tabi olması ve harç tutarlarının peşin alınması zorunluluğu nedeniyle bu belgeler elektronik ortamda düzenlenememektedir. (Harçlar Kanunu: Madde 127 – Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan...

İlgili Sektörler; Tarım, Giyim, Eğitim, İmalat İhracatı, Altyapı Tesisleri, Bilgi- Bilişim Servisleri, Turizm, Enerji, Telekomünikasyon, Liman Gelişimi   Katılım Ücreti : 300 USD Son Başvuru : 5 Şubat 2016 İş Seyahati Vizesi Gerekmekte Ekteki Son Sayfa Katılım Formudur.   Detaylı Bilgi ve Katılım Formu İçin Tıklayınız.

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle...

S.S. AKIN KONUT YAPI KOOPERATİFİNE AİT ALACAKLAR LİSTESİ EK’TE YAYINLANMIŞ OLUP, LİSTEDE BULUNAN KOOPERATİF ÜYELERİ “ZİRAAT BANKASI ERZURUM ŞUBESİ - TR790001000112349413065002″ NOLU HESAPTAN ALACAK TALEP EDEBİLİRLER. KOOPERATİF ÜYELERİNE ÖNEMLE DUYURULUR. EK ALACAKLILAR LİSTESİ

Sayın Üyemiz;

Yıllık ve munzam aidatların ikinci taksitinin son ödeme tarihi 31.10.2019 Perşembe günü saat 17:00’ ye kadar olup, ödemelerinizi;

- https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online

- Odamız veznelerinden nakit veya kredi kartı ile

- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirsiniz.
 

Halkbankası Erzurum Subesi (0342) 

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94
 

Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.
 

Üyelerimize önemle duyurulur.