Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında 120 saatlik online “Türk İşaret Dili Eğitimi” düzenlenecektir. Üyelerimize duyurulur.

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 27.04.2021 tarih ve 5975 sayılı yazımız. b) 04.05.2021 tarih ve 6415 sayılı yazımız. c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 04.05.2021 tarih ve 7924 sayılı yazısı. Bakanlığımızın 04.05.2021 tarihli Genelgesi kapsamında İlgi (b) yazımızla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 10.00­17.00 saatleri arasında çalışabilecek zincir ve süper marketlerde satılabilecek ürünler düzenlendiği bildirilmiştir. Bahse konu yazıda tam kapanma süreci boyunca 10.00­17.00 saatleri arasında açık olabilecek işyerleri sayılırken “fırın” ibaresi sehven yazılmış olup fırın türü işyerleri için Bakanlığımızın 27.04.2021...

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen, E-73680578-770-356 sayılı yazısına istinaden; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. ÇASGEM özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile eğitici eğitiminde uzaktan eğitim yöntemleriyle etkin, verimli, zaman ve mekân kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (ilk eğitimler ve yenileme eğitimleri) yeni tip koronavirüs salgını ile...

Erzurum Valiliği'nden gelen yazıya istinaden; Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında: Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın  hayatına  1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi yılda dört sayı ( Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlandığı  ücretsiz ve açık erişime sahip olduğu verimlilikle ilgili tüm disiplinlerden gelen. araştırmaya dayalı ulusal ve  uluslararası literatüre katkı sağlayan Türkçe ve İngilizce özgün güncel çalışmalara yer verildiği Verimlilik Dergisinin, 2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmakta ve derginin tüm süreçleri, Https://dergi park.org.tr/tr/pub/verimlilik İnternet sayfası üzerinden yürütüldüğü, 2021 yılında  derginin normal sayılarına ek olarak “Dijital Dönüşüm ve  Verimlilik" temalı bir özel sayının yayımlanacağı,...

KUDAKA'dan tarafımıza gelen yazıya istinaden; Mali Destek Programı: Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin) Referans Numarası: TRA1/21/RESEF Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yukarıda belirtilen program kapsamında kar amacı güden işletmelerin aracı kurum üzerinden kullanacakları yatırım kredilerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla 06.04.2021 tarihi itibariyle ilana çıkmıştır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.kudaka.gov.tr ve www.sanayi.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir. Proje başvuruları 23 Mayıs 2021 Saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 23 Mayıs Saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da...

Erzurum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu 5. Maddesi ve 25/10/2014 tarih ve 29156 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği 11. Maddesi bükümleri gereğince sanayi siciline kayıt olan işletmeler, senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermek ile mükelleftirler. İlgili kanun ve tebliğ gereğince sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden giriş yapılarak erişilen "Yıllık İşletme Cetveli " sekmesi her yıl 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında aktif olmakta ve işletmelerin cetvel girişine müsaade etmektedir. Bu tarihler arasında cetvel girişlerini yapmayan işletmelere ilgili kanunun 9. Maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda idari para cezası...

KOSGEB'den gelen yazıya istinaden; Başkanlığımız, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu doğrultuda; Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır. Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımızın koordine ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2 no'lu aktivitesi olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” kapsamında “COSME Türkiye...

Avrupa Birliği (AB) 2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatında (Green Deal) yeni bir aşamaya gelmiş durumdadır. İlerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa'ya ihracat yapan ülkelere "Sınırda Karbon Düzenlemesi" adıyla ilave maliyetlerin gelmesi söz konusu olacaktır. Bu mali yaptırımların; sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesi mümkündür. Sınıra Karbon Düzenlemesi mekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağı düşünülmektedir. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text