Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

İlgi :Ticaret Bakanlığı'n dan alınan 23.12.2019 tarihli ve E-00050658200 sayılı yazı. İlgi'de kayıtlı yazıda, İstanbul Gümrük Müdürlüğü bağlantısı Muratbey Gümrük  Müdürlüğü'nün 23.12.2019 tarihi itibarıyla ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri  için 7/24 çalışma esasına uygun olarak hizmet vermeye başladığı belirtilmiştir. İlgililere duyurulur.

Odamız, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (“Odamız” ve/veya “Oda”), üyelerine ve/veya web sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca üyelerin ve/veya web sitesi ziyaretçilerinin Oda tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir. 6698 Sayılı Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Oda tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLETMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Odamızın Veri Sorumlusu Konumu Odamız, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (“Oda” ve/veya “Odamız”), Oda üyelerine ve/veya web sitesi ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca üyelerin ve web sitesi ziyaretçilerinin Odamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir. Üye ve Ziyaretçilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Oda üyeleri ve/veya Oda web sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler, Odamız tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından...

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından Odamıza gelen yazı;

İcra Komitesi Seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında Odamızda gerçekleştirilecek olup. Aday üyeler aşağıda yer almaktadır.     Erzurum TSO İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Aday Üyeleri 1- Haktan ÖMEROĞLU 2- Muhammet Miraç KARTAL 3- İsmail SUCİ 4- Fatih Berat ASLAN 5- Mustafa GENÇ 6- Mehmet Akif KÖSEOĞLU 7- Kağan Alparslan ÇAKIR 8- Halil İbrahim DURSUNOĞLU 9- A.Seddar ÇELİK 10- Fetullah KÖSE 11- Ömer Şeref POLAT 12- Barışcan KOÇ 13- Ahmet POLAT 14- Hüseyin ÇİMEN 15- Gökhan GENÇ 16- Şerif Halil KÜÇÜK 17- Gökberk Erdem KIZILKAYA 18- Barış NOHUTÇU 19- Erkan DAŞ 20- MeTehan DÜZEN 21- Feyza TEKEL Erzurum TSO İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Aday Üyeleri 1- Emine KAHVECİ 2- Gülsin AYDEMİR 3- Pınar Burhankulu KARADENİZ 4- Esra YILMAZ 5- İlknur YALÇIN 6-...

Erzurum İli Sigorta Acenteleri İl Delege seçimi 05.07.2018 tarihinde saat 09:30-16.30 saatleri arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasının 2 katında yapılacaktır. ADAYLAR: -Adem KUŞKAPAN -Engin AKIN -Necip AYDIN Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl Ve Esaslar 22.madde 2. fıkrası Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin, temsile yetkili olduklarına dair son bir ay içerisinde düzenlenmiş ve ilgili ticaret sicili memurluğunca tasdik edilmiş bir belgeyi oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekir. Birden fazla temsilcisi bulunan tüzel kişiler, ticaret sicili memurluklarına verilecek bir dilekçe ile hangi temsilcinin seçimlerde oy kullanacağını belirtir. Ticaret sicili memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

İş Geliştirme kavramı, işletmenin strateji ve hedefleri doğrultusunda yeni iş fırsatlarını belirlemek, uygun hazırlıkları gerçekleştirerek katma değer yaratıcı yeni girişim ve projeleri planlamak ve uygulamayı içerir. Amacı Ürün ve hizmet satışında görev alan her düzeydeki satıcının en temel endişelerinden biri olan yeni müşteri bulma, yeni iş yaratma konusundaki sorulara etkin cevaplar bulma ve bu konuda yapılması gerekenleri aktararak performansı sürekli satış hedefleriyle paralel ya da üstünde tutabilme becerisini aktarmak amacını gütmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar iş geliştirme ile ilgili en gerekli bilgileri edineceklerdir. Program İçeriği İş Fırsatları, Yeni İş Fikirleri Geliştirmek, İş Planları ve İş Analizi Yapmak, Profesyonel İş Planı Şablonu, Yeni İş Fikirlerinin...

Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimi 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 08:00-17:00 saatleri arasında Erzurum Anadolu Lisesinde yargı gözetiminde yapılacaktır. 07 Nisan 2016 tarihinden sonra odamız üyesi olan firmalar oy kullanamayacaklardır (son 2 yılda odaya kayıt olanlar). Oda kayıt durumu askıda olan üye firmalar oy kullanamayacaklardır. Vergi Dairesinde kaydı kapalı üye firmalar oy kullanamayacaklardır. Yetkilisi birden fazla olan tüzel kişiler, oy kullanacak kişi adına muvafakatname düzenleyerek seçim yetki belgesi alabileceklerdir. Bunun için şirket kaşesi ve yetkililerin imzası gerekmektedir. Muvafakatname örneğini odamızdan veya aşağıdaki web adresinden temin edebilirsiniz. Gerçek kişi firmaları için yetki belgesi düzenlenmeyecek olup, seçim günü T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik belgelerini göstererek...

Büyükelçilik Tarafından Odamıza Gönderilen Yazı