Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Sayın Üyemiz; Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3-7 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai şehrine yönelik bir iş gezisi organizasyonu düzenlenmesi planlanmaktadır. KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi Desteği kapsamında düzenlenecek 44.THE BIG5 GLOBAL DUBAI-ULUSLARARASI YAPI VE İNŞAAT FUARI’nın destek kapsamına alınabilmesi için KBS’de kayıtlı ve programı onaylı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir. Katılımcı firmaların belirtilen sayının altında kalması halinde ise destekten yararlanılamamaktadır. Yurt dışı iş gezisine katılacak işletmelerin faaliyet alanları ile yurt dışı iş gezisi kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin uyumlu olması gerekmektedir. KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği şartlarını...

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜNSEM) tarafından eğitim, sempozyum. Seminer vb. faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin bilgi birikimi ve alanında uzman akademisyenlerimizin toplumsal gelişimi hedef alarak hazırladığı kişisel gelişim mesleki ve teknik eğitim programlarını ülkemizin her iline ulaştırmak adına tüm dünyada uygulanan "Uzaktan Eğitim Modeli" ile hizmete sunmaktadır. Yer, Zaman, mekân kısıtlaması olmadan 700 farklı sertifikalı uzaktan eğitimden faydalanılabilmekte ve bu alanlarda sertifika sahibi olunabilmektedir. Ayrıca kurumlara özel içerik geliştirilebilmesine katkı sağlamak adına katılmak istenilen programlar merkezimize iletilebilir ve bunların hazırlanabilmesi adına bilgilendirme sağlayabilirsiniz.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 24.08.2023 tarih ve "Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu" konulu yazısı ile; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir. EK: Araç Takip Sistemi ve Kamera Zorunluluğu Hk. (2 sayfa)

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya göre; Gazze'deki insani dram, her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın neden olduğu dramatik tahribat, büyük yıkıma uğrayan hastaneler, okullar ve yaşam alanları sivilleri derinden etkiliyor. Bu nedenle tıbbi malzeme, gıda, su ve enerji gibi temel ihtiyaçlara olan talep hayati bir seviyede. Yaşanan insani krizi hafifletmek için Şimdi Dayanışma Zamanı! Türk Kızılay olarak 1995 yılından bu yana Filistin'deki insani krizin hafifletilmesine katkıda bulunmaktayız. 2008 yılından beri ise Gazze Şeridi'nde oluşturduğumuz Filistin Daimî Delegasyon Başkanlığı aracılığıyla, gıda, barınma, eğitim, su/sanitasyon, sağlık gibi birçok alanda yardımlar sunuyoruz. Savaşın hemen ardından, Mısır ve Filistin Kızılayları ile iş birliği yaparak, Türkiye'den askeri...

Teknolojinin ve internetin hızla gelişimi ile birlikte, insanların da alışveriş yapma şekli değişti. Market alışverişinden giyim alışverişine kadar her şey e-ticaret ile sadece bir tık uzakta. E-ticaret yapmak, gerek büyük firmalar için gerekse orta ölçekli küçük firmalar için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple; Trendyol tarafından e-ticaret nasıl yapılacağının anlatılacağı “E-TİCARET BULUŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14:00’te odamız 5. kat toplantı salonunda yapılacaktır.  

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen ekli yazıda, Cumhurbaşkanlığınca açıklanan Türkiye Yüzyılı Programındaki proje ve etkinlikler kapsamında Ticaret Bakanlığının iştigal alanında yer alan ve ülkemizin en önemli sektörlerinin başında gelen perakendecilik ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilerek, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle uyumlu olarak perakende sektöründe ülke genelinde geniş kapsamlı indirim kampanyaları düzenlenmesi hususunda üyelerden anlamlı katkı beklendiği ifade edilmektedir. EK: Kampanya Çağrısı (1 sayfa)

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'un ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyareti kapsamında 26 Ekim 2023 Perşembe günü Birliğimiz ve DEİK işbirliğinde Ankara'da Türkiye-Türkmenistan İş Forumu düzenlenecektir. Sayın Serdar Berdimuhammedov'un teşrifleri ve iki ülkeden ilgili Bakanların iştirakiyle Birliğimiz merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu İş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımı öngörülmekte olup, iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, 11:00-14:00 saatleri arasında düzenlenmesi öngörülen ve programı bilahare iletilecek olan etkinliğe katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin 25 Ekim 2023 saat 12:30'a kadar https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turkiye-turkmenistan-is-forumu bağlantıda yer alan kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için: TOBB: Anara Daylan, Uzman,...

Ağrı İl Özel İdaresi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; İlimiz Merkez Suçatağı mevkiinde mülkiyeti Ağrı İl Özel İdaresi'ne ait 17 adet prefabrik tekstil atölyesi inşa edilmiş olup; bunlardan 9 tanesi yatırımcılara 10 yıllığına kiralanmış, kalan 8 adet atölye (1 adet 36.325 m², 4 adet 5.305 m², 2 adet 4.555 m² ve 1 adet 5.000 m² alana sahip sahip) ise alt yapıları tamamlanmış bir şekilde yatırımcılarımızın kullanımına hazır halde bulunmaktadır. İlimiz yatırım teşviklerinde VI. Bölgede olduğundan yatırımcılar KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi işçi hissesi desteğinden faydalanmaktadırlar. Tekstil atölyelerinin yatırımcılara tahsis edilmesi sonucu hem...

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan gelen yazıya istinaden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kurumumuzun 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Kurumumuzun 2024-2028 yıllarını kapsayacak Stratejik Planın paydaşlarımızın görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda katılımcı bir yaklaşımla daha etkin hazırlanabilmesi için https://anket.tuik.gov.tr/tr/DPAnket/spsoruformu linkinde yer alan "Türkiye İstatistik Kurumu Dış Paydaş Anketi"ne ilgili biriminizce/kişilerce 25 Ekim 2023 tarihine kadar katılım sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.  

İcra Komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste ektedir. Bilgilerinize sunulur. Ek: KGK ve GGK Liste