Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tcdd 4. Bölge Müdürlüğü (Sivas) Emlak Servis Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Mülkiyeti Teşekkülümüze ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5.999,22 m²'lik alana sahip 12569 ada 3 parsel ve 19.543,02 m²'lik alan sahip 12568 ada 3 parsel ayrı ayrı 4046 sayılı kanuna göre pazarlık yöntemiyle özelleştirilecektir.  

Erzurum Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Bilindiği üzere yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi ( E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığı ile alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır. İşlemlerin E-TUYS' ta yapılabilmesi için yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmesi yapılmaktadır. Söz konusu yetkilendirme için gerekli olan evraklar fiziki olarak posta yolu ile ya da elden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na  iletilmesi gerekmekteydi. Ancak yukarıda bahsedilen uygulamaya 16.10.2020 tarihli...

İlgi : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 'nın 17.06.2021 tarih ve E-36543 sayılı Talimatı. İlgi talimata istinaden 2021 yılı Kurban Bayramı (20 Temmuz 2021- 23 Temmuz 2021) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç) ile büyükbaş hayvanlardan elde edilen derileri(kelle derileri dahil)'nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır. 2021 yılı Kurban Bayramı (20 Temmuz 2021 - 23 Temmuz 2021) tarihleri arasında üretilecek olan; a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) içn 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 13:30'a kadar teklif...

Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; Mısır 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren zorunlu ACID (Advanced Cargo Information System-Gönderi Ön Bilgilendirme) Sayısı uygulamasına geçecek olup, Mısır'a yapılacak ihracatlara ilişkin belgelerde mezkur numaranın işlenmemiş olması halinde, gönderiler boşaltma limanında işlem görmeden mahrecine iade edilecektir. Bu kapsamda, ülkemiz ihracatını yakından ilgilendiren bu sistemin işleyişinin anlaşılması, mevcut soru ve sorunların değerlendirilerek meselelerin aydınlatılabilmesi amacıyla Müşavirliğimiz, sistemi tasarlayan Misr Technology Services (MTS) ve ihracatçıların kullanmak zorunda olduğu Cargo-X Platformunun kurucusu Cargo-X LTD. şirketleri ile bağlantıya geçerek bir webinar düzenlenmesi doğrultusunda gerekli adımları atmıştır. Bu doğrultuda, MTS şirketinden alınan son doğrulama çerçevesinde, webinar 16 Haziran 2021...

MNG Fuar ve Kongre Hiz. A.Ş.'den gelen yazıya istinaden; 02-19 Temmuz 2021 tarihlerinde 18 gün sürecek olan Alışveriş ve Marka İndirim günlerinde Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine fuara kalıtımların da liste fiyatı üzerinden %50 net indirim uygulayacağımızı bildirir cazip fiyat avantajlarının duyurulması hususunda. Üyelerimize duyurulur.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile 03-06 Haziran 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle (eşzamanlı, canlı sanal sınıf ortamında) "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" gerçekleştirecektir. Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz ve Kamu İhale Kurumu onaylı belge verilecektir.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 3 Mayıs - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında 120 saatlik online “Türk İşaret Dili Eğitimi” düzenlenecektir. Üyelerimize duyurulur.

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 27.04.2021 tarih ve 5975 sayılı yazımız. b) 04.05.2021 tarih ve 6415 sayılı yazımız. c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 04.05.2021 tarih ve 7924 sayılı yazısı. Bakanlığımızın 04.05.2021 tarihli Genelgesi kapsamında İlgi (b) yazımızla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 10.00­17.00 saatleri arasında çalışabilecek zincir ve süper marketlerde satılabilecek ürünler düzenlendiği bildirilmiştir. Bahse konu yazıda tam kapanma süreci boyunca 10.00­17.00 saatleri arasında açık olabilecek işyerleri sayılırken “fırın” ibaresi sehven yazılmış olup fırın türü işyerleri için Bakanlığımızın 27.04.2021...

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen, E-73680578-770-356 sayılı yazısına istinaden; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM); çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, çalıştay, sempozyum, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. ÇASGEM özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile eğitici eğitiminde uzaktan eğitim yöntemleriyle etkin, verimli, zaman ve mekân kısıtları olmaksızın hizmet sunmaktadır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmesi gereken eğitimlerin (ilk eğitimler ve yenileme eğitimleri) yeni tip koronavirüs salgını ile...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text