Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, Vakıflar Genel Müdürlügü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlügü tarafından gelen 06.07.2020 Tarih ve E.76064 sayılı yazıda belirtilen ilan aşağıdaki linktedir. İlan için burayı tıklayınız. Saygılarımızla duyurulur.

Erzurum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; Çin’in Vuhan kentinde başlayan Yeni Korona Virüs Hastalığı (COVID-19) salgını, birçok ülkede görülerek Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılımını engellemek adına birçok tedbire başvurulmuştur. Bu kapsamda “kontrollü sosyal yaşam” kavramı esas alınarak Yeni Korona Virüs Hastalığı (COVID-19) hakkında iş yeri çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla Bakanlığımız tarafından bilgilendirme metinleri (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/toplumda-salgin-yonetimi.html adresinde de yer almaktadır.) yayınlanmıştır. COVID19-Bakkallar için alınması gereken önlemler. COVID19-Büfe kantinlerde alınması gereken önlemler. COVID19-Giyim mağazalarında alınması gereken önlemler. COVID19-Kasap Manav vb. satış yerlerinde alınması gereken önlemler. COVID19-Kuyumcu Saatçi, Optikçide alınması gereken önlemler.28 COVID19-Kırtasiyelerde alınması...

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; Gıda işletmelerinde çalışan personelin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması veya koronavirüs (Covid-19) belirtileri göstermesi durumunda alınması gereken önlemler ve işletmede çalışan personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması halinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze acilen bildirilmesi hususlarını içeren yazı alttaki linkte gönderilmekte olup bilgilerinize sunulur. İlgili eki burayı tıklayarak indirebilirsiniz.

ERZURUM VALİLİĞİ/İl Yazı İşleri Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla; Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ilgi (a) yazımız ile İlimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı, ilgi (b) yazımız ile İlimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlandığı bildirilmiştir. 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi ile 65 yaş ve üzeri ile kronik...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid­19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak bu nedenle vaka sayısı buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak; böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durum toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. İlgi (a) Genelgemiz ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak...

Erzurum Valiliği, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; İlgi : a) 15.04.2020 tarihli ve 84492432-010.07.01-88481 sayılı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yazısı. b) 20.03.2020 tarih ve 74223 sayılı, 2020/9 nolu Genelgemiz. İlgi (b) Bakanlığımız Genelgesi ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için bazı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve alınacak tedbirler talimatlandırılmıştır. İlgi (b) Genelgede yer verilen hususlara ilaveten ilgi (a) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yazısı ve eklerinde belirtilen konulara da uygulamalarda titizlikle riayet edilmesi hususunda; Ekler 1...

Erzurum Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; Ülkemizin karşı karşıya kaldığı koranavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede ülke sathında alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik hayatta kullanılan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının uygun şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2020\12 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan 2020/12 sayılı Bakanlık Genelgesinde; • Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerinde veya karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar ile kurum, kuruluş ve işletmelerin revir ve diğer tıbbi birimlerinde oluşan atıkların "tıbbi atık" olarak yönetilmeleri ve diğer atıklar ile karıştırılmamaları, • Kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel...

ERZURUM VALİLİĞİ, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'n den gelen yazıya istinaden; Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni Koronavirüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla; A.Toplu Tüketim Yerleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri 1- İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspasların kullanılması, 2- Girişlerde el dezenfektanlarının kullanılması, 3- Personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili uyarıcı yazıların asılması, 4- Kaplar, aparatlar, makineler, alet ve ekipmanların kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra uygun temizlik önlemleri doğrultusunda temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, 5- Çalışanları, el temizliğine dikkat etmesi,...

2020 yılı 01/05/2020-31/08/2020 tarihleri arasında üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinde elde edilecek olan deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerinin satışı Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde online sistem yoluyla satışa gerçekleştirilecektir. 2020 Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 üretilecek aylık dönemde olan; a) Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da, b) Küçükbaş hayvan derileri 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14:00'te, c) Küçükbaş hayvan bağırsakları 15 Nisan 2020 Çarşamba saat 16:00'da, d) Büyükbaş hayvan sakatatları 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10:00'da, e) Küçükbaş hayvan sakatatları 16...

Kamu yararına çalışan bir sivil toplum örgütü olan Türk Hava Kurumu; Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün emriyle kurulduğu 1925 yılından bu yana "İstikbal Göklerdedir" şiarıyla gençlerimize havacılığın sevdirilmesi, sivil ve askeri havacılığın geliştirilmesi amacıyla hizmetler vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk Hava Kurumu'nun Onursal Başkanı, Vali ve Kaymakamlarımız da şubelerin Onursal Başkanlarıdır. Türk Hava Kurumu, devletimizin ve milletimizin desteğiyle, değerleri, fiziki imkanları ve hizmet kapasitesiyle, dünyada aynı amaçla faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşları içindeki en güçlü yapılardan biridir. Hiç şüphesiz, Türk Hava Kurumu'nun bugünlere gelmesinde ve hizmetlerini gerçekleştirmesinde diğer toplum kesimleriyle birlikte esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin desteği hayati önemde olmuştur. Bu destekler sayesindedir ki; Türk...

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text