Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığımızın 25.05.2022 tarih ve E- 119434 sayılı talimatı. İlgi talimata istinaden 2022 yılı Kurban Bayramı dönemi (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç)'nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatte teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır. 2022 yılı Kurban Bayramı dönemi (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında üretilecek olan; a)Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri(hayvansal yağlar hariç) için son teklif verme tarihi ve saati: (24 Haziran 2022 Cuma günü saat 14:00'a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.) Teklif...

Kombina Müdürlüğümüzce 2022 yılı ikinci 6 aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) dönemleri içerisinde üretilecek olan ham sağlıklı ve şarta tabi büyükbaş ve küçükbaş kemik ile boynuzlar (09/07/2022-12/07/2022 tarihleri arasında Kurban Bayramı Dönemi Üretimleri Dahil) 23.06.2022 Perşembe Günü saat 14:00'de teklif toplamak sureti ile satılacaktır. Birinci teklifler değerlendirildikten sonra firmalardan ikinci ve son teklifler alınarak en yüksek fiyatı veren firma ile kati teminat bedeli alınmak sureti ile sözleşme imzalanacaktır. İhaleye iştirak edebilmek için temin edilmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir. a) Vergi Levhası Fotokopisi b) Oda Kayıt Belgesi (Güncel) c) İmza Sirküsü-İmza Beyanı (Güncel) d) 5.000,00₺ geçici temimat(nakit veya banka teminat mektubu) İlgililere duyurulur.

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Ülkemizin ve dünyanın en köklü sivil toplum kuruluşundan biri olan Kızılay, 154 yıldır insan onurunun korunması ve ıstırabının dindirilmesi için devletine yardımcı kuruluş olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara her koşulda merhamet elini uzatan Kızılay, tüm bu çalışmalarını toplumdan aldığı güç ve destekle gerçekleştiriyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da paylaşmanın sevincini yaşayacağımız Kurban Kampanyamızı “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye!” diyerek başlattık. Bu amaçla, ülkemiz ve dünyanın farklı noktalarında usulüne uygun olarak kesilecek kurbanların yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olmasını umuyoruz. Kökleri Ahi geleneğinden beslenen siz...

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında “2022-01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. 23 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başvuruya açılan program ile ilgili detaylı bilgiye https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/AR-GE%20UR-GE/2022-1/2022 01_Proje_Teklif_%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız. Ek: PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 23.05.2022 tarihli ve 74856627 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından alınan bir yazıya atfen, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yatırımcılar için sanayi arazilerine yönelik yeni bir internet portalının hizmete açıldığı belirtilmiştir. Söz konusu portal çerçevesinde, Portalın yatırımcılara özellikle sanayi arazileri hakkında geniş bir veri tabanı sağlayarak bilgiye erişim açısından ihtiyaçlarının karşılanması için açıldığı, Çok dilli platform sayesinde yatırımcıların Fas genelinde hangi endüstriyel arazinin mevcut olduğunu, ihtiyaçlarına en uygun endüstriyel araziye ve fiyatına ilişkin bilgiye ulaşabildiği, Anılan portalda arazi aramasının çeşitli kriterlere göre yapılabildiği ve yatırımcının en uygun arazi teklifini tespit ettikten sonra ilgili kurumla irtibata...

TCDD 4.Bölge Müdürlüğü (Sivas) Emlak Servis Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Mülkiyeti Teşekkülümüze ait, Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, Erzurum İstasyon sahası, 12572 ada, 2 sayılı parselde bulunan 8565,63 ni.lik , (Açık alan üzerine 1000 m2.si sökülebilir portatif nitelikli kapalı alan müsadeli) taşınmaz "Ticari Amaçlı" olarak kullanılmak üzere, kapalı zarf teklif alma yöntemiyle yapılacak ihale ile sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2024 tarihine kadar kiraya verilecektir. İhale, 22 Haziran 2022 tarih, Çarşamba günü saat: 13:30'da TCDD 4.Bölge Müdürlüğü Sivas merkez binasında yapılacaktır. Ek:  1 adet ihale ilanı.

TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD 4.Bölge Müdürlüğü (Sivas) Emlak Servisi'nden gelen yazıya istinaden; İlgi: TCDD 4.Bölge Müdürlüğü (Sivas) (Emlak Servis Müdürlüğü)'nün 13.05.2022 tarihli ve E.86868205-756.02-146523 sayılı yazısı. Mülkiyeti Teşekkülümüze ait, Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi, Erzurum İstasyon sahası, 12572 ada, 2 sayılı parselde bulunan 8565.63 m² lik  (Açık alan üzerine 1000 m² si sökülebilir portatif nitelikli kapalı alan müsadeli) taşınmazın "Ticari Amalı" olarak kullanılmak üzere, kapalı zarf teklif alma yöntemiyle 22 Haziran 2022 tarih, Çarşamba günü saat: 13:30'da TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Sivas merkez binasında yapılacak olan ihale ilanı. Söz konusu ihale İPTAL edilmiş, ihale ilanının mağduriyetlerinin yaşanmaması adına, ,işlemden kaldırıldığı hususu bildirilmiştir. İlgililere duyurulur.

Ticaret Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : 12.05.2022 tarihli ve E-61906633-466.01-00074559020 sayılı yazınız. Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısı gereği; 26 Mayıs 2022 tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecek olan ilgili çevrimiçi eğitime Zoom Programı üzerinden https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_ZpYeqjVoSPmxb5YuSAhvDA link aracılığıyla kayıt olunan söz konusu çevrimiçi eğitime başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere tüm KOBİ'lerin bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ek: 1- Program 2- Zoom Meeting Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

İlgi : İstanbul Ticaret Odası'nın 26.04.2022 tarihli ve 84329644/46043 sayılı yazısı. İstanbul Ticaret Odası'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Mobil iletişim teknolojinin marka fuarı "Mobile World Congress"in, İspanya Barcelona'dan sonra, 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenleneceği fuarda, 5G çağı, sıra dışı yenilikler, nesnelerin interneti, telekomünikasyon bulutu, vb. konulara yer verileceği belirtilmektedir. Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgiler ekte sunulmakta olup, fuara katılmak isteyen firmalarımızın İstanbul Ticaret Odası ile temas kurması gerekmektedir. EK: MWC Las Vegas 2022 Detaylı Bilgi (2 sayfa)