Tel : +90 442 233 33 89 |

ODA DUYURULARI

TRAVELEXPO ANKARA Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı beşinci kez , 03-06 Mart 2022 tarihlerinde ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ,Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi , Ankara Ticaret Odası ,Ankara Sanayi Odası, Ankara Kent Konseyi ,TÜRSAB, ATİD,ANTOD,TUADER,ANRO,TUREB ,SKAL ANKARA ve TAV Havalimanları destekleriyle düzenlenecektir. Detaylı bilgiye ekten ulaşabilirsiniz. EK: Travelexpo Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı  

Erzurum Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlgi : Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Genel Arşiv Hizmetleri Şubesi)'nın 15.11.2021 tarihli ve E-67698172-804.02-1330931 sayılı yazısı. İlgi yazı gereği, 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle İl Müdürlüğümüze ait KEP gönderi ve alım işlemleri Bakanlığımız KEP adresi olan genclikvesporbakanligi@hs01.kep.tr adresinden, İl Müdürlüğümüz E-Tebligat işlemleri 35057-07501-09635 UETS adresinden gerçekleştirilecektir.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, Genel Sekreterlik'ten gelen yazıya göre; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı bünyesinde açılan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin afiş yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödüllerinin bu yıl 25’incisinin verileceği bildirilmektedir. 2021 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan “25.Tüketici Ödülleri” ilanı ekte sunulmuş olup, Bakanlığının www.ticaret.gov.tr ve https://tuketici.ticaret.gov.tr internet sitelerinde de yayınlandığı belirtilmektedir.  

Erzurum Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İlimiz sınırları içerisinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmaz malların 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak satış ve irtifak ihalesine ait ilan metni ilişikte gönderilmiştir. Ek: İlan Metni (3 Sayfa)

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen yazıya istinaden; İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından kurulan ve KOSGEB tarafından desteklenen Kuzey İzmir Sağlık ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bakırçay TEKMER) faaliyete geçmiştir. Teknolojiye dayalı sağlık girişimleri, ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası firmaları ve sağlık temalı Ar-Ge firmaları Bakırçay TEKMER çatısında birleşecek, alanında uzman isimlerden alınacak mentorlükler, eğitimler, devlet teşvikleri ve sağlanan altyapı desteği ile firmalar/girişimciler için gelişimin sağlanacağı bir yapı planlanmıştır. Ek: 1- Davet Mektubu 2- Broşür

13 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında, ilimizin tarım potansiyelinin gelişimine katkı sağlamak, yeni teknolojik gelişmeler ile üreticileri ve sektör temsilcilerini buluşturmak, ilimiz tarım ürünlerini ve tarım potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda duyurmak amacıyla 9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirilecektir.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden; Kurumumuz stoklarında bulunan 800 gr.lık kıyma konserve ve 800 gr.lık kuşbaşı konserve ürünlerimiz teklif toplama usulü ile satışa çıkarılmıştır. Söz konusu satış için son başvuru ve evrak teslim tarihi 30.12.2021 günü saat 14:00 olup konuyla ilgili olarak hazırlanan satış şartnamesi, teknik şartname, teklif formu ve teminat mektubu örneği yazımız ekinde gönderilmiştir. Alıcı olmak isteyen firmalar 30.12.2021 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığımızla iletişime geçip teklif fiyatlarını bildirebilecektir. Ek: 1 - Teklif Formu (1 Sayfa) 2 - Teknik Şartname (5 Sayfa) 3 - Satış Şartnamesi (1 Sayfa) 4 - Teminat Mektubu Örneği (1 Sayfa)

Kombinamızda 01.01.2022-30.04.2022 tarihleri arasında üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri ile küçükbaş hayvan deri, bağırsak ve sakatatları Genel Müdürlüğümüzce e-ihale yöntemi ile satışa çıkarılmış ancak büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri için verilen fiyat teklifi düşük bulunmuş, küçükbaş hayvan deri, sakatat ve bağırsaklarına da fiyat teklifi verilmemiştir. Dolayısıyla satışları gerçekleştirilememiştir. Bu itibarla büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri ile küçükbaş hayvan sakatat ve derileri fiyat toplama usülü ile satışa çıkarılmıştır. Alıcı olabilecek firmaların 20.12.2021 tarih ve saat 12:00'a kadar verecekleri fiyatları (baycan.karacan@esk.gov.tr) mail adresine göndermeleri yada kombinamız İnsan Kaynakları (evrak kayıt) şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi'nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir. Merkezimiz bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile 03-04-05-06 Şubat 2022 tarihleri arasında (yüz yüze) "Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi" gerçekleştirecektir. Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz ve Kamu İhale Kurumu onaylı belge verilecektir. Kamu ihalelerinde görevli personelin bilgilerinin güncellenmesi açısından büyük önem taşıyan ve ekte detayları bulunan bu ücretli eğitime, Kurumunuza bağlı teşkilat ve/veya birimlerden katılımı uygun görülecek personelinize ait bilgilerin tarafımıza bildirilmesi...