Tel : +90 442 233 33 89 |

TOBB DUYURULARI

İlgi: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 10.03.2020 tarihli, 53093577 sayılı ve ÜGD Tebliğ Değişiklik konulu yazısı. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ilgide anılan yazısında: "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)". 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (TOBB) Malumları olduğu üzere, Sanal Ticaret Akademisi. Türk ticaret ve ihracat ekosisteminin güçlendirilmesi temel amacıyla, girişimci, esnaf, sanatkar, öğrenci, profesyonel çalışanlar ve kariyerlerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik sertifikalı eğitimlerin yer aldığı uzaktan eğitim platformudur. Sanal Ticaret Akademisi. 5 Mart 2020 tarihinde Savın Bakanımız Ruhsar PEKCAN'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Lansman ile kamuoyuna duyurulmuş ve hizmete açılmıştır. Sanal Ticaret Akademisi, zaman ve mekan sınırı olmaksızın çevrimiçi olarak 7/24 erişilebilecek ve tamamen ücretsiz olacaktır. Bünyesinde yer alan ders içerikleri, alıştırma soruları ve sınavlar. Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca büyük bir titizlikle, video, animasyon ve infografikler eşliğinde hazırlanmıştır. Şuan için....

İlgi :  Ticaret Bakanlığından alınan 11.03.2020 tarihli ve E-00053128286 sayılı yazı. İlgi'de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda, fuarlarda sergilenmek üzere Suudi Arabistan'a geçici ihracı gerçekleştirilen eşya ile ilgili son dönemde yaşanan sorunlar hakkında Riyad Büyükelçiliğimiz tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi ile yazışmalar yapıldığı belirtilerek, söz konusu eşya özelinde uygulanacak gümrük işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir. Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, son dönemlerde Suudi Arabistan’da uygulamaya giren çeşitli belgelendirme zorunlulukları (saber kayıt sistemi vb.) nedeniyle fuarlara gelen ürünlerin zamanında gümrükten çekilemediği, bu sebeple fuar alanında ürün sergilenmede sıkıntılar yaşandığı bildirilmektedir. Söz konusu problemin sadece Türk ürünlerine ilişkin olmadığı, diğer yabancı...

İlgi : Filipinler Ankara Büyükelçiliği'nin 17 Mart 2020 tarihli yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, ekte listesi sunulan aktif farmasötik bileşenlere (APIs) ihtiyaç duyan Filipinli şirketlerin söz konusu ürünleri Türkiye'deki üreticilerinden ithal edebileceği konusu bildirilmektedir. Konuya ilgi duyan firmaların aşağıda iletişim bilgileri sunulan yetkili ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Marc Theodore P. Benigno Filipinler Ankara Büyükelçiliği Üçüncü Sekreter ve Konsolos Yardımcısı Telefon: +90-312-4423824 Faks: +90-312-4423856 E-posta: marc.benigno@dfa.gov.ph      LIST OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS (APIs) Formulations made of erythromycin salts Formulations made of clindamycin salts Formulations made of progesterone Formulations made of vitamin B1 Formulations made of vitamin B12 Formulations made of vitamin B6 Formulations made of neomycin Formulations made of...

TSE Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Kurulu'na bağlı TK15 Gıda ve Ziraat Teknik Komitesi'nce hazırlanan taslak standart değişikliği ile ilgili belgeler ekte sunulmuştur. Ek Belgeler

Malumları olduğu üzere, Sanal Ticaret Akademisi, Türk ticaret ve ihracat ekosisteminin güçlendirilmesi temel amacıyla, girişimci, esnaf, sanatkar, öğrenci, profesyonel çalışanlar ve kariyerlerine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik sertifikalı eğitimlerin yer aldığı uzaktan eğitim platformudur. Sanal Ticaret Akademisi, 5 Mart 2020 tarihinde Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN' ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Lansman ile kamuoyuna duyurulmuş ve hizmete açılmıştır. Sanal Ticaret Akademisi. zaman ve mekan sınırı olmaksızın çevrimiçi olarak 7/24 erişilebilecek ve tamamen ücretsiz olacaktır. Bünyesinde yer alan ders içerikleri, alıştırma soruları ve sınavlar, Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca büyük bir titizlikle, video, animasyon ve infografikler eşliğinde hazırlanmıştır. Şuan için, Sanal Ticaret Akademisi'nde "Dış Ticaret'',...

İlgi : a) Ticaret Bakanlığı’nın 09.03.2020 tarihli ve 82877844-454.09 sayılı yazısı.          b) 21.02.2020 tarihli ve 34221550-720-1784 sayılı yazımız. İlgi (b)'de kayıtlı yazıda, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Seul/Güney Kore'de "İthal Ürünler Fuarı"nın Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmişti. Bu defa, Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen ilgi (a)'da kayıtlı yazıda, küresel ölçekle etkisini gösteren corona virüs salgını sebebiyle anılan fuar organizasyonuna milli katılımın düzenlemesinin iptal edildiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim. Saygılarımla...

AB İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programının ulusal koordinasyonu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülmektedir. KOSGEB tarafından, "COSME 2020 Çalışma Programında yer alan kümelenme çağrıları"na yönelik olarak, ekteki gündem çerçevesinde 16-17 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da (Şişli Radisson Blu Otel'de) ve 19-20 Mart 2020 tarihlerinde Adana'da (Sheraton Grand Otel'de), COSME Kümelenme Eğitim Programları gerçekleştirilecektir. Kümelenme çağrılarına ülkemizden KOBİ'lere hizmet sunan kurum/kuruluşlar (Üniversiteler, Teknokentler, Kümeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları) başvuru yapabilecek olup, gerçekleştirilecek eğitimlerle çağrıların tanıtılması ve yapılacak başvuruların kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu eğitimlerin, kümelenme çağrılarına...

Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalığa karşı devletimiz tüm kurumlarıyla etkin koruyucu önlemler almaya devam etmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek Ticaret Bakanlığı söz konusu duruma ilişkin birçok bilgilendirme yapmıştır. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri ekte yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz duruma hassasiyet gösterilerek, Devletimizce belirlenen tüm koruyucu önlemlere Oda/Borsanızca da riayet edilmesi ve bu konuda üyelerinizin bilgilendirilmesi; çalışanlarınız, üyeleriniz ve toplum sağlığı bakımından önem arz etmektedir. Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim. Saygılarımla...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 24.02.2020 tarihli ve 92097133-821.05-E.532281 sayılı yazıda; - Bakanlık tarafından 1987 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ve 2001 yılından itibaren uluslararası boyutta her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin onuncusunun "3-6 Mayıs 2020" tarihleri arasında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri" mottosu ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği, - Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında "Güçlü İletişim Güvenli İşyeri" mottosu doğrultusunda işyerlerinde yapılan uygulamaları görmek, bu konuda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, çalışan-işveren-İSG profesyoneli arasındaki...