Tel : +90 442 233 33 89 |

TOBB DUYURULARI

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından Birliğimize iletilen yazıda; 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında Almanya Hannover'de düzenlenecek olan "Hannover Messe Uluslararası Sanayi Fuarı" için KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği başvuru şartları ifade edilmektedir. Başvuruya ilişkin program ve iletişim bilgileri ekte yer almaktadır. EK: ebso duyuru talebi (9 sayfa)

İlgi : Duşanbe Büyükelçiliği'nden alınan 23.01.2023 tarihli elektronik posta. İlgide kayıtlı ve ilişikte ekleri sunulan yazıda, Tacikistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odasının Büyükelçiliğimizden 2023 yılında Tacikistan'da düzenlenecek fuar etkinliklerine Türk şirketlerinin katılımı hususunda yardım talep ettiği belirtilmekte ve fuarlar hakkında bilgi verilmektedir. EK: Duşanbe Büyükelçiliği Ek (6 sayfa)

İlgi : T. C. İslamabad Ticaret Müşavirliği'nin 16.01.2023 tarihli e-posta yazısı. İlgi yazıda, Pakistan Pencap Gıda Otoritesi tarafından, 10-12 Şubat 2023 tarihlerinde, Lahor'da bir Gıda Fuarı düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara ilişkin program ekte yer almakta olup, detaylı bilgiye https://www.pfa.gop.pk/pfafe/ web adresinden ulaşılabilir. EK: Program (4 sayfa)

İlgi : Pakistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun 13.01.2023 tarihli e-posta yazısı. İlgi yazıda, geçen sene ilk kez düzenlenen Mühendislik ve Sağlık Fuarı'nın ikincisinin, 23-25 Şubat 2023 tarihlerinde Pakistan'ın Lahor şehrindeki Expo Center'da düzenleneceği bildirilmektedir. Mühendislik ve Sağlık Fuarı'ndaki sektörler aşağıda yer almaktadır. Tarım makineleri, Otomotiv ve İnşaat malzemeleri Çatal ve Tencere · Kimyasallar ve Kozmetik Elektrikli makinalar, Mobilya ve Minder Değerli Taşlar, Takılar ve El sanatları Vantilatör ve Ev Aletleri Müzik Enstrümanları ve Mobil cihazlar Mermer, Mineraller ve Plastik aletler Paketleme ve Kırtasiye İlaç Endüstrisi ve Kauçuk ürünler Güvenlik ekipmanları, Spor malzemeleri ve Cerrahi ürünler Ekte örnek broşürü yer alan Fuara ilişkin detaylı bilgilere https://ehcs.tdap.gov.pk/ adresinden ulaşılabilir. EK: EHCS-Brochure (4 sayfa)

İlgi : a) 24.01.2022 tarihli ve 765 sayılı yazımız. b) Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.01.2023 tarihli ve 81451226 sayılı yazı. İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin kalitesinin arttırılması amacıyla söz konusu işlemlerin daha sağlıklı olarak beyan edilebilmesini teminen, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Tanıtım Videosuna ilişkin duyuru yapılmıştı. Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)'de kayıtlı yazıda, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin halihazırda işlem gören geleneksel dış ticaret verilerinden ayrıştırılması ve ölçülmesi amacıyla, Detaylı Beyan Modülü ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı taşıma senedi düzeyinde yapılan değişikliklere ilişki bilgi verilmekte ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi yazı...

1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Konaklama Vergisi"ne ilişkin Birliğimiz tarafından hazırlanan bilgi notu ekte sunulmuştur. EK: Konaklama Vegisine İlişkin Bilgi Notu (2 sayfa)

19 Şubat 2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanan yönetmelik dahilinde binalarda enerji verimliğine yönelik düzenlemeler getirilmektedir. EK: Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi Notu (1 sayfa)

İlgi : ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın 23.12.2022 tarihli e-posta yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, 1-4 Mayıs 2023 tarihlerinde Maryland, ABD'de SelectUSA Yatırım Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. SelectUSA Yatırım Zirvesi, en fazla 10 sene önce kurulmuş, 10 milyon dolara kadar geliri olan ve 40'ın altında çalışanı olup yüksek büyüme potansiyeli gösteren uluslararası erken aşama ve start-up teknoloji firmalarını ABD pazarında gelişmeleri için, yatırımcılar ile iletişime geçirmeyi amaçlamaktadır. Zirveye katılım Investment Summit Application | 2023 SelectUSA Investment Summit (selectusasummit.us) adresinden gerçekleştirilmektedir. İlgili iletişim kişisine SelectUSATurkey@trade.gov adresinden ulaşılabilir. Zirveye ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır. EK: ABD Ticaret Müsteşarlığı - SelectUSA Summit Duyuru (2 sayfa)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14.01.2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Değişiklik bünyesinde yetki belgesi türleri, yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel ve özel şartları, taşıtlara ilişkin konular, şoförlerde aranan yaş limiti, yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri, ücret tarifeleri, zaman tarifeleri ve belge ücretleri gibi alanlarda güncelleme ve eklemeler yapılmıştır. Değişiklik kapsamında yer alan hususlar: 1) B3 ve D3 türü yetki belgeleri kapsamında diyaliz hastaları, engelliler ve veli/vasi konumundaki kişiler de taşınabilecektir. 2) İliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları açısından D4 türü yetki belgesi için Bakanlığa bildirilecek bilgilere taşıma hatları ve taşıma güzergahları ile taşıt belgesine kaydedilecek...

İlgi : 13.01.2023 tarihli, E-14145634-557.03-00081922966 sayılı ve "Helal Akreditasyon" konulu yazınız Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından Birliğimize iletilen ilgi yazıda, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir. Mevzubahis değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından...