Tel : +90 442 233 33 89 |

TOBB DUYURULARI

TOBB'un 17.09.2019 tarih ve 9314 sayılı yazısı; Bilgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 11.09.2019 tarihli ve E-00047529605 sayılı yazı. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgi'de kayıtlı yazıda, 09.09.2019 tarihli anılan Bakanlık Onayı ile İstanbul Havalimanı yolcu salonunda hizmet vermek üzere İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü adıyla yeni bir gümrük müdürlüğü kurulmasının, hâlihazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürütmesinin; ayrıca, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü'nün de kapatılmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir. Yazıda devamla, anılan Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Posta Gümrük...

TOBB'un 18.09.2019 tarih ve 9331 sayılı yazı. İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 05.09.2019 tarihlive 29002382-730.06.01 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, hizmet ticareti önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin sayısallaştırılmasını teminen İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi Veritabanı (STRI) oluşturulduğu belirtilmektedir. Söz konusu veritabanının, OECD üyesi ülkelerde 22 hizmet sektörünü etkileyen düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilmektedir. Yazıda devamla, Hindistan Dış Ticaret Enstitüsü (IIFT) tarafından, hizmet sektörleri önündeki engellerin ve ihracatçıların hizmet sunumunda karşılaştıkları kısıtlamaların tespit edilebilmesini teminen bir çalışma gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında OECD veritabanında bulunan eksikliklerin giderilmesinin, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin görüşleri ve öncelikleri...

TOBB'un 19.09.2019 tarih ve 9406 sayılı yazısı; İlgi : Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 13.09.2019 tarihli yazısı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilgide kayıtlı yazısı ile, "Robotex Turkey 2019"un 2-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası destekleriyle Antalya'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Yazıda devamla, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan Robotex Turkey festivalinin, dünyanın en büyük Robotik/Maker organizasyonlarından biri olduğu ve Türkiye'nin Robotex International'ın ortağı olduğu belirtilmekte olup, festival kapsamında robotik yarışmalarının; teknoloji, fütürizm, eğitim, inovasyon konularında çeşitli workshop ve seminerlerin organize edileceği bildirilmektedir. Ayrıca stantlarda teknoloji ve eğitim kurumları gibi çeşitli kuruluşlar ve ortakların hizmet ve ürünlerini sergileme fırsatı bulacakları ve yarışma katılımcısı olarak 800 kişi,...

TOBB'un 27.09.2019 tarih ve 9644 sayılı yazısı. İlgi : 23.09.2019 tarih ve 9482 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız ile bildirilen Özbekistan Ziyareti Programı, yapılan değişiklik sonucu bir gün kısalmış olup, ziyaretin 4-5 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ekte iletilen Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, Birliğimizce görevlendirilen ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.'nin Garanti Bankası Kadıköy Ticari Şubesi TR 54 0006 2001 6730 0006 2999 73 numaralı Türk Lirası hesabına, 7.250,- Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edilecektir. Ödeme yapılırken açıklama kısmına "4-5 Ekim 2019 Özbekistan...

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı, 2015 yılında ‘teknolojik ar-ge ve inovasyon’ içeren projeleri desteklemek adına TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz bir hibe programıdır. Program kapsamında bütün aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar 200.000 TL* hibe ile desteklenmeye hak kazanmaktadır. BiGG programına başvurular, TÜBİTAK tarafından belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. BiGG GARAJ programıyla TÜBİTAK’ın belirlediği yürütücülerden biri olarak 2015 yılından beri faaliyet gösteren TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi, bugüne dek 10 ilden 48 girişimci ekibin toplamda 7.200.000 TL'lik hibe kazanmasını sağlamıştır. TOBB ETÜ TTO, BİGG GARAJ kapsamında iş fikrini hayata geçirmek ve kendi şirketini kurmak isteyen başvuru sahiplerine iş planı yazma eğitimi, bire bir...

TOBB'dan gelen 26.09.2019 tarih ve 9587 sayılı yazı; Sayın Üyemiz; Ek'te yer alan tabloyu ivedilikle doldurup ilgili e-posta adresine göndermeniz önemle rica olunur. İlgi : 13.09.2019 tarihli, 2267924 sayılı ve "YOİKK Çalışma Hayatı 2019-2020 Eylem Planı" konulu yazınız İlgi yazıda, Yatırım Ortamı İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu bünyesinde yer alan Çalışma Hayatı Çalışma Grubu eylemlerinden bir tanesinin de "Zorunlu istihdam alanlarının gözden geçirilmesi ve çerçeve mevzuatın oluşturulması" olduğu belirtilmiştir. Eylemin tamamlanma sürecine ilişkin olarak ilgili Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda, öncelikle çeşitli mevzuatlarda yer alan zorunlu istihdam alanlarının belirlenmesi gerektiği kanaati oluşmuştur. Bu kapsamda, ticari faaliyet gösterirken üyelerinizin kanunen bulundurmak zorunda olduğu istihdam alanlarının ekte yer...

TOBB'dan gelen 23.09.2019 tarih ve 9482 sayılı yazı; Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 31 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul'da Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) kurulmuştur. Birliğimiz ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Odalar Birliği üyeleridir. Yapılan seçimlerde Birlik Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TTSO'nun ilk Başkanı olarak seçilmiştir. Birliğimizce, Türk Dili Konuşan İşbirliği Konseyi, TTSO ve Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan TSO işbirliğinde, 5 Ekim 2019 tarihinde, Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu düzenlenecektir. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirecek "Forum"a, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Şevket MİRZİYOYEV'in katılımı da öngörülmektedir. Söz...

TOBB'dan gelen 16.09.2019 tarih ve 9247 sayılı yazı; İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.09.2019 tarih ve 84261457-730.07 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, ihracatçılarımızdan gelen talepler üzerine, TSE'den alınan test raporu ve belgelerinin ilave şart aranmadan yurt dışında kabul edilmesi amacıyla son dönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoritelerle görüşmelerin yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, TSE'den bir heyetin, aktif ve pasif yangın malzemelerinde TSE tarafından yapılan testlerin tanınması amacıyla 2-5 Temmuz 2019 tarihlerinde Malezya'ya bir ziyaret düzenlediği, söz konusu ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda Malezya'ya yangın malzemeleri ihracatı yapacak firmalarımızın TSE'nin akreditasyonu kapsamında aldıkları belgelerin Yangın Güvenliği Kurumu (BOMBA) tarafından kabul edilmesine...

TOBB'dan Odamıza gelen 12.09.209 tarih ve 9171 sayılı yazı... Birliğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki girişimleri neticesinde, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin sonunun 30.09.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ekte yer almaktadır. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Önemle Duyurulur.   EK:Resmi Gazete

TOBB'dan gelen 10.09.2019 tarih ve 9098 sayılı yazı; İlgi : Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin 3.09.2019 tarihli yazısı. Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ilgide kayıtlı yazısıyla, Brezilya Yatırım Forumu'nun üçüncüsünün 10- 11 Ekim 2019 tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenleneceği bildirilmektedir. Forum'un, altyapı, enerji, endüstriyel tarım, teknoloji ve inovasyon gibi Brezilya ekonomisinin stratejik sanayi sektörlerinde yatırım fırsatlarını öne çıkaracağı belirtilmekte olup, aynı zamanda Brezilya iş ortamında son zamanlarda gerçekleşen gelişmeleri öğrenmek adına önemli bir fırsat sunacağı ifade edilmektedir. Açılışını Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsanaro'nun yapacağı Forum'a çok sayıda üst düzey Brezilya resmi makamlarının ve özel sektör yetkililerinin katılacağı, Brezilyalı Bakanlar ve önemli resmi kurumlar ile toplantıların gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz...