Tel : +90 442 233 33 89 |

Cezayir İthalat Yasakları ve Gümrük Vergilerinde Artış

Cezayir İthalat Yasakları ve Gümrük Vergilerinde Artış
15 Ocak 2018

İlgi: T.O.B.B.’nin 12.01.2018 Tarih ve 812 Sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; Cezayir Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen Cezayir’in 2015 yılından itibaren yürürlükte bulunan ithalat lisansları uygulamasını 2018 yılı içerisinde kaldırmayı öngördüğü belirtilmektedir.
Ayrıca, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek-1’de yer alan ürün gruplarının ithalatının yasaklandığı, Ek-2’de yer alan ürünlerde ise gümrük vergilerinin yükseltildiği belirtilmektedir.
Bilgilerinize sunulur.

Ekler:
1Yasaklanan Ürünler Listesi
2-Gümrük Vergisi Yükseltilen Ürünler Listesi