Tel : +90 442 233 33 89 |

Çin’e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatının Başlaması

Çin’e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatının Başlaması
22 Temmuz 2020

İlgi : Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan 02.07.2020 tarihli ve 1816069 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, “Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antepfıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol”ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol’ün şartlarına uymak kaydıyla, kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş Antepfıstığının ÇHC’ye ihracatının yapılabileceği belirtilmiştir. Anılan Protokol’e, söz konusu ülkeye ihracatta yetkilendirilen depo ve işletme tesisleri listesine, bitki sağlık sertifikası örneğine ve MeBr/Fosfin Fumigasyon metodu ile ilgili bilgi/belgelere aşağıda verilen bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir.

Bağlantı Adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2046/Cin_Antepfistigi_Ihracat

EK: Tarım ve Orman Bakanlığı_Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Alınan Yazı (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.