Tel : +90 442 233 33 89 |

Coğrafi Veri İzin ve Lisans Sistemlerine Başvuru Hk.

Coğrafi Veri İzin ve Lisans Sistemlerine Başvuru Hk.
22 Aralık 2021

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Birliğimize iletilen yazıda, coğrafi verilerin toplanması, üretilmesi, paylaşılması veya satılmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olduğu paylaşılmaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgiye cbs.csb.gov.tr adresindeki “Coğrafi Veri İzin-Coğrafi Veri Lisans” başlığından ulaşılabilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili şirketlerin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan 32 adet coğrafi veri temasındaki coğrafi verilerden hangileri ile iştigal edildiğinin Bakanlığa bildirilmesi ve en kısa sürede “vize.csg.gov.tr” uygulaması üzerinden izin/lisans başvurusu süreçlerinin başlatılması gerektiğini, rutin ya da ihbar üzerine yapılacak denetimlerde mevzuata aykırı iş yapıldığının belirlenmesi durumunda izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezasının uygulanacağını bildiren ekli yazı hakkında bilgilerinizi rica ederim.

EK: Coğrafi Veri İzin ve Lisans Sistemi Gelen Yazı (3 sayfa)