Tel : +90 442 233 33 89 |

COSME Kapsamında Proje Etkinlikleri

COSME Kapsamında Proje Etkinlikleri
6 Nisan 2018

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2018 tarihli ve 60014838-746.01.02.01-E.3773 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği – COSME Programı (2014-2020, EU Programme for the Competltiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğündeki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından yararlanılarak “COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımdan En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesi yürütülmekte olduğu belirtilmiştir. Söz konusu proje kapsamında çeşitli tanıtım ve eğitim etkinlikleri yürütülmekte olup gerçekleşecek etkinliklere cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yapılarak katılım sağlanmaktadır. Proje kapsamında 12 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Crowne Plaza Harbiye Otel’de “Kümelenme ve Girişimcilik” konulu bir tematik eğitim geçekleştirilecek olup etkinliğin gündemi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla…