Tel : +90 442 233 33 89 |

COSME Programı Turizm Çağrısı Eğitimi

COSME Programı Turizm Çağrısı Eğitimi
7 Ocak 2021

KOSGEB’den gelen yazıya istinaden;

Başkanlığımız, Avrupa Birliği- COSME Programının ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Türkiye Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir.

Proje çerçevesinde COSME Programı dâhilinde ilan edilmiş olan “Uluslararası İş Birliği ve Kapasite Geliştirme Yolu ile Dijital Çözümlerin, İnovasyon ve Yeni Teknolojilerin Turizmde Benimsenmesi COSME Çağrısı” konulu çağrıya katılabilecek kurum/kuruluşlarımızın ön hazırlık yapabilmelerine imkân verecek online bir eğitim planlanmıştır.

29-30 Aralık 2020 tarihlerinde, yazımız ekindeki gündem doğrultusunda gerçekleştireceğimiz söz konusu online eğitime cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecek kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgiler girilerek katılım sağlanacaktır.

Diğer taraftan ilgili COSME çağrısı için özet bilgiye https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-cagrilari adresi, detaylı bilgiye ise https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls proposals adresi aracılığıyla ulaşılabilir.

EK: Gündem

Üyelerimize duyurulur.