Tel : +90 442 233 33 89 |

COSME Türkiye Projesi KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı

COSME Türkiye Projesi KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı
5 Nisan 2021

KOSGEB’den gelen yazıya istinaden;

Başkanlığımız, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bu doğrultuda; Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımızın koordine ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2 no’lu aktivitesi olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” kapsamında “COSME Türkiye – Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure” konulu proje yürütülmektedir.

Proje kapsamında, 06 Nisan 2021 tarihinde “KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri” çalıştayı düzenlenecektir. Söz konusu çalıştay online gerçekleştirilecek olup, çalıştaya kayıt yaptırmak için cosme@kosgeb.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi ya da cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgilerin girilerek katılım sağlanması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.