Tel : +90 442 233 33 89 |

COSME Türkiye Projesi KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı

COSME Türkiye Projesi KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı
5 Nisan 2021

KOSGEB’den gelen yazıya istinaden;

Başkanlığımız, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Bu doğrultuda; Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımızın koordine ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2 no’lu aktivitesi olan “AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” kapsamında “COSME Türkiye – Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure” konulu proje yürütülmektedir.

Proje kapsamında, 06 Nisan 2021 tarihinde “KOBİ’ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri” çalıştayı düzenlenecektir. Söz konusu çalıştay online gerçekleştirilecek olup, çalıştaya kayıt yaptırmak için cosme@kosgeb.gov.tr adresi ile iletişime geçilmesi ya da cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgilerin girilerek katılım sağlanması gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text