Tel : +90 442 233 33 89 |

Covid-19 pandemisini izleyen dönemde Laos ile işbirliği yapılabilecek alanlar

Covid-19 pandemisini izleyen dönemde Laos ile işbirliği yapılabilecek alanlar
13 Ekim 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Dışişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli, 31799851 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ile Birliğimize iletilen, Covid-19 pandemisi bağlamında, ülkemiz ile Laos arasında önümüzdeki döneme yönelik işbirliği fırsatlarına ilişkin olarak Viyentiyan Büyükelçiliğimizden alınan değerlendirmeler aşağıdaki sunulmaktadır.

– Denize kıyısı bulunmayan, ancak Hindi-Çin alt kıtasındaki diğer ülkelere komşu olan Laos’un merkezi konumunu değerlendirmek isteyen ÇHC, Japonya ve Hindistan lojistik alanda büyük ölçekli yatırımda bulunma niyetlerini açıklamışlardır.

– Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin önemli bir ayağını oluşturan Yunnan eyaleti ile Viyentiyan’ı birleştirecek hızlı tren projesi devam etmektedir. Borç stokunu artırmakla birlikte, hidroelektrik santralleri gibi önemli altyapı projelerine de ara verilmemiştir.

– Üretim zincirinin Güneydoğu Asya’ya kayması halinde, Laos’un bundan fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ahiren, Viyentiyan’daki Japon Büyükelçiliği ve Laos Lojistik Serbest Bölge İdaresi işbirliğinde sanal ortamda gerçekleştirilen seminerle Japon işadamları bilgilendirilmiştir. Benzer etkinliklerin ticaret odalarımız ve serbest bölgelerimiz arasında yapılabileceği düşünülmektedir.

– 2021 yılında tamamlanacak Laos-Çin demiryolu, bölgenin Orta Asya ve ülkemize açılımını sağlayabilecektir. Aynı şekilde tamamlandığında Hindistan’a uzanacak Vietnam-Laos-Tayland Myanmar’ı bağlayacak doğu-batı hattı da önem taşıyacaktır.

– Lojistik firmalarımızın anılan hatlar üzerinde zamanlıca konuşlanmaları ayrıca, Türk yatırımcılarının dikkatinin söz konusu hatlar üzerinde kurulmakta olan özel ekonomik bölgelere çekilmesi bakımından isabetli olacaktır.

– Ülkemiz, havayolları bağlantısında merkezi konumuyla, KOBİ’ler konusundaki tecrübesiyle, Laos’ta turizm sektörünün toparlanması konusunda yardımcı olabilecektir.

– Ülkemizin ikili planda ayrıca, ASEAN başta olmak üzere çok taraflı platformlarda aktif olması olumlu karşılanacaktır. ASEAN dışında, “mini-lateral” işbirliği (Mekong havzasında, su idaresi, balıkçılık gibi) imkanlarının da takibi gerekecektir.”

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text