Tel : +90 442 233 33 89 |

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
23 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.05.2020 tarihli ve 89780865-153/8535 sayılı yazısı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edilen Koronavirüs (COVID19) hastalığına yönelik koruma ve kontrol önlemleri alındığı ve alınmaya devam edildiği belirtilerek, pandemi kapsamında Bilimsel Danışma Kurulu tarafından “COVID 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hazırlandığı bildirilmiştir. Söz konusu rehber ile afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün web adresinden ayrıca,

*https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
*https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calismarehberiafisleri.htlm

adreslerinden ulaşabileceği ilgi yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.