Tel : +90 442 233 33 89 |

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
23 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.05.2020 tarihli ve 89780865-153/8535 sayılı yazısı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edilen Koronavirüs (COVID19) hastalığına yönelik koruma ve kontrol önlemleri alındığı ve alınmaya devam edildiği belirtilerek, pandemi kapsamında Bilimsel Danışma Kurulu tarafından “COVID 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hazırlandığı bildirilmiştir. Söz konusu rehber ile afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün web adresinden ayrıca,

*https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
*https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calismarehberiafisleri.htlm

adreslerinden ulaşabileceği ilgi yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text