Tel : +90 442 233 33 89 |

COVID 19 Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya

COVID 19 Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
10 Nisan 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden; Koronavirus (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin öncelikli olarak yapılmasına ilişkin ekte bir örneği sunulan yazının. Ticaret Bakanlığı tarafından tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderildiği belirtilmiştir.

Koronavirus (COVİD-19) salgınından kaynaklı olarak uluslararası ticarette yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ihraç edilen eşyanın muhtelif sebeplerle geri gelmesi nedeniyle ihracatçı firmaların mağduriyet yaşadığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu mağduriyetin önlenmesini teminen ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerinin, serbest dolaşıma girişe ilişkin hükümlere halel getirmeyecek şekilde, öncelikli olarak tamamlanması, bilahare ilgili kurum ve kuruluşlarla (ilgili ihracatçı birliği, vergi dairesi vb.) yapılması gereken yazışmaların tamamlanması yönünde bağlantınız gümrük müdürlüklerinin ivedilikle talimatlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.