Tel : +90 442 233 33 89 |

Covid-19 Tedbirleri 8 Ekim 2020 Denetimi

Covid-19 Tedbirleri 8 Ekim 2020 Denetimi
8 Ekim 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi :
a) 01.08.2020 tarihli ve 9225 sayılı yazımız.
b) 21.08.2020 tarihli ve 10005 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 07.10.2020 tarih ve 89780865-153-E.16514 sayılı yazısı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve Mülki İdare Amirlerinin koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Farklı tarihlerde Bakanlığımız tarafından çıkarılan genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususu talimatlandırılmıştır. Bakanlığımızca bugüne kadar sahada gerçekleştirilen ve kamuoyunda görünürlüğü yüksek olan denetim faaliyetleri toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulanması suretiyle salgınla mücadeleye önemli katkı sunduğu Bakanlığımızın ilgi (c) yazısıyla Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

1. 8 Ekim 2020 Perşembe günü tüm ilimiz merkez ve diğer ilçelerimizde, bizzat Mülki İdare Amirleri, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerin gerçekleştirilmesi,

2. Bu denetimlerin; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikâh merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanması,

3. Denetimlerin vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar vb. kalabalık yerlerde yoğunlaştırılması,

4. Denetimlerde gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi Bakanlığımız genelgeleri çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen işyerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 24.00’ten sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilmesi,

5. Denetimlere ilişkin raporlamaların İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı üzerinden yapılması gerekmektedir.

6. Denetim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir:

– Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecektir.
– Denetimlerde vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecektir.
– Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacaktır.
– Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.
– Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecektir.
– Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacaktır.
– Denetimlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ve daha önce denetimler ile ilgili gönderilen genelge eklerinde yer alan formlardan yararlanılacaktır. Bu bağlamda Mülki İdare Amirleri tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;

Üyelerimize duyurulur.