Tel : +90 442 233 33 89 |

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 21-22-23 Ağustos 2020 Denetimleri

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 21-22-23 Ağustos 2020 Denetimleri
21 Ağustos 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : a)  01.08.2020 tarih ve 9225 sayılı yazımız.

b)  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2020 tarih ve 89780865-153-E.13499 sayılı yazısı.

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve Mülki İdare Amirlerinin koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşlarımızın daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumun da bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid-19 salgınının yayılım hızını artırdığının görüldüğü ilgi (b) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi ve 23 Ağustos Pazar günlerinde;

1.Düğün, Nişan, Kına Gecesi, Sünnet Düğünü Denetimleri;

1.1. İlimiz genelinde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile Bakanlık Genelgelerimizle belirlenen formlardan yararlanılarak tek tek denetlenmesi,

1.2. Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşlarımızın gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıklarının detaylıca kontrol edilmesi,

2. Sahil Bölgelerinde Yapılacak Denetimler;

2.1.Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri; plajların, sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerlerinin, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya vb. işletmelerin, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile Bakanlık Genelgelerimizle belirlenen formlardan yararlanılarak tek tek denetlenmesi,

2.2.Denetimlerin aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve      gerekirse      denizden      de      yapılabilecek      şekilde      planlanması,

2.3.Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli personelin tercih edilmesi,

3.Denetim Esasları;

3.1. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi,

3.2. Denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede tutulması,

3.3. Denetimler sırasında bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi,

3.4. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini mülki idare amirine iletilmesi,

3.5. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanması,

3.6. Denetim sonuçlarının Ek’teki denetim tablosuna işlenerek 25 Ağustos 2020 tarihi saat 10.00’a kadar Bakanlığımıza sunulmak üzere murat.aktas2@icisleri.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Mülki İdare Amirleri tarafından yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların ivedilikle yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;

Üyelerimize duyurulur.