Tel : +90 442 233 33 89 |

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 23 Eylül 2020 Denetimi

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 23 Eylül 2020 Denetimi
30 Eylül 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) O1.08.2020 tarihli ve 92.25 sayılı yazımız.

         b) 028.2020 tarihi i ve 10005 sayılı yazımız.

         c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 22.09.2020 tarih ve 89780865-153- E.15568 sayılı yazısı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve Mülki İdare Amirlerinin koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Farklı tarihlerde çıkardığımız genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak  şekilde denetimler yapılması talimatlandırılmıştır. Salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

 1. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 23 Eylül 2020 Çarşamba günü ilimiz merkez ve diğer ilçelerimizde, bizzat Mülki İdare Amirleri, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerin gerçekleştirilmesi.
 2. Bu denetimlerin; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikah merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, İnternet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanması,
 3. Denetimlerde Bakanlığımız tarafından çıkarılan son genelgelerde öngörüldüğü şekilde; müzik yayınının saat 24.00 sonrası sonlandırılıp sonlandırılmadığı, şehirlerarası toplu taşıma ile yapılan seyahatlerde HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve kapalı olması gereken gece kulübü, pavyon, bar gibi yerlerin ruhsatlarında değişiklik yapılarak eski faaliyetlerine devam edip etmediği konularına önem verilmesi,
 4. İçişleri Bakanlığı İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yazılımı üzerinden yapılacak denetimlere ilişkin genel raporlama 24 Eylül 2020 saat 12.00 itibariyle yapılacağından veri girişlerinin bu saate kadar tamamlanması gerekmektedir.
 5. Denetim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir:
  – Denetim ekipleri her bir iş kolu yada mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ( kolluk , yerel  yönetimler,  il/ ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecektir.- Denetimlerde vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecektir.

  – Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacaktır.

  – Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.

  – Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde I gün, dördüncü ihlal de 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecektir.

  – Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan yada kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/ İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacaktır.

  – Denetimlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ve daha önce denetimler ile ilgili gönderilen genelge eklerinde yer alan formlardan yararlanılacaktır.

  Üyelerimize duyurulur.