Tel : +90 442 233 33 89 |

Covid-19 Virüsü Nedeniyle Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarını Koruması Hakkında

Covid-19 Virüsü Nedeniyle Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarını Koruması Hakkında
11 Nisan 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden; Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, 9nın önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin” 13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenmektedir:

“kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…”

Bilgilerinize arz ederiz.