Tel : +90 442 233 33 89 |

Deri ve Sakatat Satışı

Deri ve Sakatat Satışı
28 Haziran 2021

İlgi : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ‘nın 17.06.2021 tarih ve E-36543 sayılı Talimatı.

İlgi talimata istinaden 2021 yılı Kurban Bayramı (20 Temmuz 2021- 23 Temmuz 2021) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç) ile büyükbaş hayvanlardan elde edilen derileri(kelle derileri dahil)’nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır.

2021 yılı Kurban Bayramı (20 Temmuz 2021 – 23 Temmuz 2021) tarihleri arasında üretilecek olan;
a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) içn 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 13:30’a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.
d)Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri(hayvansal yağlar hariç) için 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10:00’a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.

Teklif toplamak sureti ile satış yapılacağından firmaların yazının ekinde mevcut olan şartnameleri iyice okuyup anlamaları gerekmektedir. Ayrıca Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kombinalarımız alıcı olabilecek isteklilere ilgili duyuruları yapacaklardır.

ETBALIKEK-1.docx

ETBALIKEK-2.docx

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text