Tel : +90 442 233 33 89 |

Deri ve Sakatat Satışı

Deri ve Sakatat Satışı
28 Haziran 2021

İlgi : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ‘nın 17.06.2021 tarih ve E-36543 sayılı Talimatı.

İlgi talimata istinaden 2021 yılı Kurban Bayramı (20 Temmuz 2021- 23 Temmuz 2021) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç) ile büyükbaş hayvanlardan elde edilen derileri(kelle derileri dahil)’nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır.

2021 yılı Kurban Bayramı (20 Temmuz 2021 – 23 Temmuz 2021) tarihleri arasında üretilecek olan;
a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) içn 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 13:30’a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.
d)Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri(hayvansal yağlar hariç) için 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10:00’a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.

Teklif toplamak sureti ile satış yapılacağından firmaların yazının ekinde mevcut olan şartnameleri iyice okuyup anlamaları gerekmektedir. Ayrıca Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kombinalarımız alıcı olabilecek isteklilere ilgili duyuruları yapacaklardır.

ETBALIKEK-1.docx

ETBALIKEK-2.docx