Tel : +90 442 233 33 89 |

Destek Yönetim Sistemi

Destek Yönetim Sistemi
30 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 03.09.2020 tarihli ve 7571 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.09.2020 tarihli ve 57546691 sayılı yazı.

Bilgileri olduğu üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

İlgi(a)’da kayıtlı yazımızda, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30 Eylül 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi(b)’de kayıtlı yazıda, muhtelif sebeplerden dolayı ilgili mevzuatta gerekli değişiklik yapılmak kaydı ile mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmış olduğu ve söz konusu Genelgelerin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.