Tel : +90 442 233 33 89 |

Destek Yönetim Sistemi

Destek Yönetim Sistemi
25 Ocak 2021

İlgi : a) 24.09.2020 tarihli ve 8244 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 29.12.2020 tarihli ve 60215297 sayılı yazı.

Bilgileri olduğu üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmektedir.

İlgi(a)’da kayıtlı yazımızda, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31.12.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmişti.

Bu defa Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi(b)’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’nin kullanımı ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (2 sayfa)