Tel : +90 442 233 33 89 |

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik
4 Kasım 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 02.11.2021 tarih ve 9882 sayılı yazı,

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Devlet Destekli Alacak Sigortasında Değişiklik