Tel : +90 442 233 33 89 |

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik
2 Eylül 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleri sonucunda 19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete´de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.