Tel : +90 442 233 33 89 |

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
11 Nisan 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden; Taleplerimiz doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, bir kopyası ekte sunulan “Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ” yayınlanmıştır.  Tebliğ ile birlikte devlet destekli  alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek amaçlanmaktadır.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Karşılaştırma tabloları için burayı tıklayınız.