Tel : +90 442 233 33 89 |

DİR Değerlendirme Kurulu 12. Toplantısı

DİR Değerlendirme Kurulu 12. Toplantısı
20 Kasım 2015

Sayın Üyemiz, Dâhilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu 12. Toplantısının Aralık ayı içinde yapılması planlanmaktadır. 12.Toplantıda kurul gündemine alınması talep edilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneriler talep edilmektedir. DİR Değerlendirme Kurulu gündemine alınmasını istediğiniz hususları en geç 23.11.2015 cuma günü mesai saati sonuna kadar (sule.oren@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text