Tel : +90 442 233 33 89 |

DİR Değerlendirme Kurulu 12. Toplantısı

DİR Değerlendirme Kurulu 12. Toplantısı
20 Kasım 2015

Sayın Üyemiz, Dâhilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili bir gümrük rejimidir. Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) Değerlendirme Kurulu 12. Toplantısının Aralık ayı içinde yapılması planlanmaktadır. 12.Toplantıda kurul gündemine alınması talep edilen maddeler ile bu maddelere ilişkin öneriler talep edilmektedir. DİR Değerlendirme Kurulu gündemine alınmasını istediğiniz hususları en geç 23.11.2015 cuma günü mesai saati sonuna kadar (sule.oren@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.