Tel : +90 442 233 33 89 |

Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi

Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi
12 Ekim 2017

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından -koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması, yapıldığı belirtilmiştir.
Anılan ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve söz konusu Bakanlığın web sitesinde yer alan”Duyurular” bölümünden ulaşılabileceği açıklanmıştır. Anketin 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.