Tel : +90 442 233 33 89 |

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
28 Ağustos 2019

Ticaret Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Genel Sekreterliğimiz ve Odanız organizasyonu ile Erzurum’da İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına, Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla,
16 Eylül 2019 Pazartesi günü 13.00 – 17.30 saatleri arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonunda,
· İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları,
· Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’ nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri,
· Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi,
· Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları nın Desteklenmesi
· Ülke Sunumu, Rusya Pazarına İhraç İmkânları,
· Ticarette Teknik Engeller
· Türk EXIMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları,

Konularının işleneceği bir “Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecek olup, bahse konu seminere teşrifleriniz ve daha etkin katılımın sağlanmasını teminen, konunun muhatabı üyelere duyurulması hususu önemle rica olunur.