Tel : +90 442 233 33 89 |

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu
23 Temmuz 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 17.07.2020 tarihli ve 55895482 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı ve ekte bir örneği iletilen yazıda, 08/04/2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu konulu ve 2020/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurt dışına gerçekleştirilecek; ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş insanı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonların Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılması hükmünü içerdiği; ayrıca, sanal ortamda gerçekleştirilecek söz konusu organizasyonların da mezkûr Genelge kapsamında değerlendirildiği belirtilmektedir.

Bu defa, ilgili kurum/kuruluşlardan uygulamaya dair bazı tereddütlerin giderilebilmesini teminen aşağıda maruz bazı açıklamaların ve güncellemelerin yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Öncelikle, mezkûr Genelge uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından koordinasyonu yapılacak heyet programları kurum/kuruluş yetkililerinin yanı sıra iş insanlarından müteşekkil ve program içeriğinde hedef pazarların araştırılması, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik mal ve hizmet ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç potansiyelimizin tanıtımı amaçlarıyla iş görüşmelerinin/toplantılarının (B2B) yapıldığı organizasyonlar (sanal ortamda yapılanlar dâhil) olup, mezkûr Genelge kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların bu organizasyonlar dışındaki temas ve faaliyetleri söz konusu uygulama dışında bulunmaktadır. Bu kapsamda, yukarıdaki paragrafta belirtilen mahiyetteki faaliyetlerin Birliğimiz ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülebilmesini teminen, ekte örneği yer alan “Dış Ticaret Organizasyonu Bilgi Formu” (EK-2) ve taslak program ile faaliyet başlamadan en az 2 (iki) ay öncesinden Birliğimize (heyetler@tobb.org.tr) bildirimde bulunulması gerekmektedir. Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığına bildirimi yapılan organizasyonların tarihlerinde başkaca bir organizasyon olup olmadığı ilgili Bakanlık tarafından birkaç gün içinde teyit edilerek, geri bildirimi yapılacaktır. Bildirimde bulunulan organizasyon tarihlerinde farklı kurum/kuruluşlar tarafından planlanan başkaca bir organizasyon (aynı ülkeye veya aynı sektörde) olması halinde ise programın tarihlerinin değiştirilerek tekrar bildirimde bulunulması talep edilebilecektir.

Ayrıca, bahse konu programların bitiş tarihini müteakip 15 gün içerisinde “Programa Katılan Yerli Katılımcı Firma Listesi” (EK-3) ve “Görüşme Yapılan Yabancı Katılımcı Firma Listesi” (EK-4) ile programın nasıl geçtiğine dair kısa bir değerlendirme notunun Birliğimize (heyetler@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığına bildirimi yapılan organizasyonların tarihlerinde başkaca bir organizasyon olup olmadığı ilgili Bakanlık tarafından birkaç gün içinde teyit edilerek, geri bildirimi yapılacaktır. Bildirimde bulunulan organizasyon tarihlerinde farklı kurum/kuruluşlar tarafından planlanan başkaca bir organizasyon (aynı ülkeye veya aynı sektörde) olması halinde ise programın tarihlerinin değiştirilerek tekrar bildirimde bulunulması talep edilebilecektir.

Ayrıca, bahse konu programların bitiş tarihini müteakip 15 gün içerisinde “Programa Katılan Yerli Katılımcı Firma Listesi” (EK-3) ve “Görüşme Yapılan Yabancı Katılımcı Firma Listesi” (EK-4) ile programın nasıl geçtiğine dair kısa bir değerlendirme notunun Birliğimize (heyetler@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda zikredilen bilgi ve belgelerin belirtilen sürelerde Birliğimize iletilmemesi halinde ilgili kurum/kuruluşun yapmayı planladığı müteakip organizasyonlara 3 ay boyunca Ticaret Bakanlığı tarafından mezkûr Genelge uyarınca organizasyonel manada herhangi bir destek verilmeyecektir.

EKLER:
1- Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu (3 sayfa)
2- Dış Ticaret Organizasyonu Bilgi Formu (1 sayfa)
3- Programa Katılan Yerli Katılımcı Firma Listesi (1 sayfa)
4- Görüşme Yapılan Yabancı Katılımcı Firma Listesi (1 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.