Tel : +90 442 233 33 89 |

Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü

Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü
17 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27.11.2020 tarihli ve 59385670 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda özetle, Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği’nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir yazıda, Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) İzlenmesine İlişkin 2019/452/EU sayılı AB Tüzüğü’nün 10 Nisan 2019 tarihinden bu yana yürürlükte olduğu ifade edilmiş olup, ilgili tüzük hakkında bilgi verildiğinin bildirildiği açıklanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text