Tel : +90 442 233 33 89 |

Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü

Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü
17 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 27.11.2020 tarihli ve 59385670 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan yazıda özetle, Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliği’nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir yazıda, Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) İzlenmesine İlişkin 2019/452/EU sayılı AB Tüzüğü’nün 10 Nisan 2019 tarihinden bu yana yürürlükte olduğu ifade edilmiş olup, ilgili tüzük hakkında bilgi verildiğinin bildirildiği açıklanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (2 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.