Tel : +90 442 233 33 89 |

Dondurulmuş Karkas Dana Eti Satışı

Dondurulmuş Karkas Dana Eti Satışı
17 Şubat 2020

İlgi : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2020 tarihli ve E.8780 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüzün ilgi yazısına istinaden “Dondurulmuş Karkas Dana Eti” Yemek Şirketleri ve Kırmızı Et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara kombinamız tarafından satışı gerçekleştirilecektir.

Dondurulmuş Karkas Dana Eti satış fiyatımız peşin olarak 29,00 ₺/Kg + KDV olup, Kredi Kartı ile tek çekim 30,00 ₺/Kg + KDV , 30 gün vadeli ödemelerde ise 30,00 ₺/Kg + KDV fiyatla ve mal bedeli tutarının en az %10 fazlası kadar Banka Teminat Mektubunun ilgili Kombina Müdürlüğüne tevdi edilmesi ile gerçekleştirilecektir.

İlgili satış usul ve esasları yazımız ekinde belirtilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

DONDURULMUŞ ÇEYREK KARKAS DANA ETİ SATIŞ USUL VE ESASLARI

            Kurumumuzca, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Yemek Şirketleri ve kırmızı et sanayi alanında fiilen faaliyet gösteren firmalara Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana eti satışı yapılacaktır. Söz konusu Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Eti satışı aşağıda belirtilen fiyat ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 • Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Etlerinin satışına 10/02/2020 tarihi Pazartesi gününden itibaren başlanılacaktır. Müracaatlar, Tüm Kombina Müdürlüklerimize (Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas ve Yozgat) yapılacak olup, satışlar bu kombinalarımızdan gerçekleştirilecektir.
 • Dondurulmuş Çeyrek Karkas Dana Eti satış fiyatımız peşin olarak 29,00 TL/Kg + KDV olup, Kredi Kartı ile tek çekim 30,00 TL/Kg + KDV, 30 gün vadeli ödemelerde ise 30,00 TL/Kg.+ KDV. fiyatla ve mal bedeli tutarının en az %10 fazlası kadar Banka Teminat Mektubunun ilgili Kombina Müdürlüğüne tevdi edilmesi ile gerçekleştirilecektir. (Mal bedeli Kombina Müdürlüğünün belirleyeceği hesap numarasına yatırılacaktır.)
 • Talep formu firma yetkilisi tarafından doldurularak imzalanacaktır. Firma yetkilisi müracaat aşamasında imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz edecektir.
 • Talepler, ilgili Kombina Müdürlüğü tarafından belirlenen oranda karşılanacaktır.
 • Teslimat noktaları, başvuru yapılan Kombina Müdürlüklerince
 • Ürün teslimi, et taşımaya uygun araçlarla yapılacaktır.
 • Ürün teslimatı; tartım işlemi ve ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.
 • Alıcı, teslimat noktalarında yeteri kadar yetkili personel görevlendirecektir. Kurum, ürün teslimatından sonra ürününün kalitesine ve tartımına ilişkin sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Teslimat noktasındaki tartım esas alınacaktır.
 • Kurumdan dondurulmuş çeyrek Dana Karkas Et satın almak isteyen firmalar yukarıda belirtilen şartları kabul ve taahhüt ettiğini beyan ederek imza altına alacaklardır.

 İbraz Edilecek Belgeler:

 • Kırmızı Et Sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler et ve et ürünlerinin işletilmesi ile ilgili faaliyette bulunduğunu gösteren belgeleri, kapasite raporlarını (işletme ruhsatını ve vergi mükellefine ait belgeyi) ibraz edeceklerdir.

Firmalar, irtibat bilgilerini (posta adresi, telefon numarası e-posta v.s) alımı yapacakları Kombina Müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.