Tel : +90 442 233 33 89 |

E-TAEK Hizmetleri

E-TAEK Hizmetleri
10 Kasım 2015

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun, e-Devlet projesi kapsamındaki e-Taşıma İşlemleri, Kişisel Dozimetri Kayıtları Sorgulama, Kuruluş Dozimetre İşlemleri (personel, devir, sonuç raporu vb.) gibi hizmetlerinden faydalanmak isteyen kurum/kuruluşların www.taek.gov.tr adresinde bulunan e- TAEK Taahhütnamesi formunu doldurup 06.11.2015 tarihine kadar kendilerine müracaat edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bilgilendiririz.