Tel : +90 442 233 33 89 |

“Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençlerin İşgücü Piyasasına Katılmalarını Destekleyen Hibe Programı’

“Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençlerin İşgücü Piyasasına Katılmalarını Destekleyen Hibe Programı’
16 Mart 2020

Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak hedefiyle, “Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençlerin İş gücü Piyasasına Katılmalarını Destekleyen Hibe Programı” başlatılmıştır.

Son başvuru tarihi 24 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175 internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Söz konusu çağrıya başvuru yapılması hususunun değerlendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla…