Tel : +90 442 233 33 89 |

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılması Hk.

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılması Hk.
26 Temmuz 2021

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’ndan Birliğimize intikal eden 15.06.2021 tarih ve E74618582-010.00.00.00-E.2021/10297 sayılı; ilan veya duyuru tarihi 08.06.2021 ile bu tarihten sonra olan ve elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde geçici teminat mektubu olarak yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabileceği hususunu içeren yazı ilişikte gönderilmektedir.

1152