Tel : +90 442 233 33 89 |

Endüstriyel Tasarım Envanteri

Endüstriyel Tasarım Envanteri
29 Aralık 2015

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin hazırladığı ve Kasım 2014’te yürürlüğe giren “Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2016)” Hedef 4, Faaliyet l’de belirtilen “Türkiye’nin tasarım envanterinin hazırlanması” çalışması TOBB ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) sorumluluğunda yürütülmektedir.

Envanterin amacı, Türkiye’de endüstriyel tasarım faaliyetlerinin insan kaynağı ve ekonomik açılardan hacmini, faaliyetlerin hangi sektörlere dağıldığım, endüstriyel tasarımcıların mesleklerini nasıl icra ettiklerim, uzmanlık alanlarım ve gelir durumlarım araştırmaktır. Hazırlanacak envanter, devlet desteklerine, vergi teşviklerine ve Türk Tasarım Danışma Konseyi’nde yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır.

Bu doğrultuda; bünyesinde endüstriyel tasarım faaliyeti bulunduran veya endüstriyel tasarım hizmeti alan üretim veya pazarlama firmalarına, endüstriyel tasarım hizmeti veren ofis veya şirketlere, dört yıllık endüstri ürünleri tasarımı veya endüstriyel tasarım bölümlerim bitirmiş tasarımcılara yönelik hazırlanmış anketlere TOBB web sayfasındaki (www.tobb.org.tr) “Endüstriyel Tasarım Envanteri Anketleri için tıklayınız.” adlı bölümden ulaşabilirsiniz.