Tel : +90 442 233 33 89 |

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü’nden ilandır

Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü’nden ilandır
18 Mart 2021

2021 yılı Mayıs/Haziran/Temmuz/Ağustos aylarını kapsayan 4 aylık dönemde üretilecek olan küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile sırttan düşme büyükbaş hayvan deri (kelle derisi dahil), sakatat(hayvansal yağlar ve Sincan Et Kombinasında üretilecek işkembeler hariç) ve yan ürünlerinin satışı Genel Müdürlüğümüzce 13-14/ Nisan 2021 tarihlerinde online ihaleler ile satışa çıkarılacağı bilgilerinizedir.

Ancak Kurban Bayramı döneminin 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle işyerlerimizce bu tarihlerde kurbanlık kapsamında kesimi yapılacak büyükbaş hayvan derileri(kelle derisi dahil) ile büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri 13-14/2021 tarihlerinde yapılacak olan online ihalelerde kapsam dışında bırakılmıştır. Söz konusu kurbanlık büyükbaş deri, sakatat ve yan ürünleri için yeni bir satış ihalesi yapılacaktır.

Bu itibarla şartnameler güncellenmiştir.(Güncel Şartname , Geçici Teminat Miktarları, Evrak Son Teslim Tarihi ve Ön Teklif Verme Teslim Tarih ve Saati bilgilerine “www.esk.gov.tr adresi Duyurular Kısmından” ulaşılabilir.