Tel : +90 442 233 33 89 |

Politikalar, Misyon ve Vizyon

ÖZ GÖREV (Misyon)
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında tanımlanmışgörevleri, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için dadaş ruhunu canlandırarak yapmak veüyelerimiz, Bölgemiz ve Ülkemizin hiz­metine sunmak.

 

ÖZ ÜLKÜ (Vizyon)

Kalkınma sürecinde başarıları örnek alınan bir Oda olmak.

 

POLİTİKALARIMIZ

1- KALİTE POLİTİKAMIZ

Köklü bir geçmişi olan, bölgesinde lider, saygın, etkin ve verimli insan kaynağına sahip bir oda olarak, tüm personelimizin katılımı ile yasal mevzuatlar çerçevesinde;

-Toplumu bilinçlendirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek,

– Ekonomik, ticari ve sosyo-kültürel alanda sürdürülebilir gelişimi sağlamak

– Üye memnuniyetini en üst düzeyde tutarak sürekli gelişimi sağlamak

-Toplam kaliteyi kurum kültürü haline getirmek.

 

2- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası misyonu ve vizyonu doğrultusunda;

  • İhtiyaç duyduğu alanlara; Yasal mevzuatlar çerçevesinde, etik değerlere sahip uygun kişiyi seçerek istihdam etmek,
  • Hizmet içi eğitimlerle, personelin kişişel gelişimini, sorumluluk duygusunu, kurumsal aidiyetini sağlayarak hizmet kalitesini artırmak
  • Performans değerlendirmesi sonucu ödüllendirme yaparak motivasyonunu artırmak

 

3- HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

  • Odamız, başta üyeleri olmak üzere basın kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmede Yönetim Kurulunun onayladığı hızlı ve etkili iletişim yöntemlerini tercih eder.
  • Başta telefon, faks, e-posta, internet sitesi, SMS ve aylık gazete aracılığıyla ilgili tarafla iletişim kuran ve bilgilendiren ETSO, konunun önemini ve aciliyetine binaen birkaç haberleşme yöntemini birlikte kullanır.
  • Oda Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve ilgili birimlerin görüş ve önerisiyle haberleşme yöntemlerini değiştirir veya yöntemin aksayan yönlerinin düzeltilmesini sağlar.
  • ETSO’nun faaliyetlerinin kamuoyunda duyurulmasını, yazılı ve görsel basın kuruluşlarıyla temasını Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sağlar.
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği gerekli durumlarda ETSO ile ilgili yazılı ve görsel materyalleri basın kuruluşlarıyla paylaşır.

 

4- MALİ İŞLER POLİTİKASI

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası;

Dengeli büyümeyi, hizmet sürekliliğini yıllık tahmini bütçe hedeflerini ve stratejik amaçlarını; Kurum ve üyelerinin menfaatini gözeterek, Şeffaflık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, ihtiyatlılık ilkeleriyle, 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir.

 

5- BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Erzurum Ticaret ve Odası, yapılan işe  ve teknolojiye uyumlu donanım ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alarak, güncel ve güvenilir bilgileri  hızlı  ve hatasız şekilde paydaş ve üyelerinin hizmetine sunmak,

 

6- MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Erzurum Ticaret ve Odası,

  • Üyelerimizin talep ve beklentilerine yasal sorumluluklar çerçevesinde, en hızlı, şeffaf ve objektif bir şekilde, müşteri odaklı yaklaşımın takip edildiği bir memnuniyet sistemini taahhüt eder.
  • Üye taleplerini ve beklentilerini, tüm süreçlerde sürekli iyileştirme için bir fırsat olarak değerlendirmeyi taahhüt eder.

 

ETSO’ nun Değer ve İlkeleri

Odamızın karar alma sürecini ve kurumumuza yön veren etik alanını belirleyen; paydaşların güven, inanç ve katılımını sağlayan; misyon ve vizyonumuzu şekillendiren değer ve ilkelerdir..
• Dadaş Ruhunu canlandırmak,
• Milli ve manevi değerlere bağlı olmak,
• İnsan odaklı olmak,
• Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket etmek,
• Eşitlik ,
• Planlı ve disiplinli çalışmak,
• Şefkatli ve merhametli olmak,
• Amaca ulaşmak için azimli ve kararlı olmak,
• Kaynakları etkin kullanmak,
• Şeffaf olmak,
• Ortak akılla hareket etmek,
• Toplumsal, çevresel, kültürel ve sanatsal duyarlılığa sahip olmak,