Tel : +90 442 233 33 89 |

Politikalar, Misyon ve Vizyon

ÖZ GÖREV (Misyon)
Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, bölgedeki üretim faktörlerinin etkin kullanımına ve nitelikli işbirliğinin oluşmasına öncülük ederek; şehrin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak.

 

ÖZ ÜLKÜ (Vizyon)

Daha güçlü mali ve kurumsal yapıya kavuşmuş, yeni yatırımlara istekli üye yapısına sahip ve bu süreçlerde nitelikli hizmetleriyle üyelerinin başarılarını sürdürülebilir kılan bir oda olmak.

 

POLİTİKALARIMIZ

1- KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Ekonomik, ticari ve sosyo-kültürel alanda sürdürülebilir gelişimi sağlamak.
 • Üye memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 • Tüm faaliyetlerimizi risk temelli süreç yaklaşımı çerçevesinde tasarlamak ve uygulamak.
 • Üye ihtiyaçlarını ve Odamızın iç ve dış bağlamını dikkate almak suretiyle hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesine bağlı kalmak.

Yasal mevzuatlar çerçevesinde TOBB Akreditasyon ve ISO 9001 şartlarına uymak;

 

2- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • İhtiyaç duyduğu alanlara; yasal mevzuatlar çerçevesinde, etik değerlere sahip uygun kişiyi seçerek istihdam etmek,
 • Hizmet içi eğitimlerle, personelin kişisel gelişimini, sorumluluk duygusunu, kurumsal aidiyetini sağlayarak hizmet kalitesini artırmak,
 • Performans değerlendirmesi sonucu ödüllendirme yaparak motivasyonunu artırmak;

 

3- HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 • Başta üyeleri olmak üzere basın kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmede Yönetim Kurulunun onayladığı hızlı ve etkili iletişim yöntemlerini tercih eder.
 • Başta telefon, faks, e-posta, internet sitesi, SMS ve aylık gazete aracılığıyla ilgili tarafla iletişim kuran ve bilgilendiren ETSO, konunun önemine binaen birkaç haberleşme yöntemini birlikte kullanır.
 • Oda Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve ilgili birimlerin görüş ve önerisiyle haberleşme yöntemlerini değiştirir veya yöntemin aksayan yönlerinin düzeltilmesini sağlar.
 • ETSO’nun faaliyetlerinin kamuoyunda duyurulmasını, yazılı ve görsel basın kuruluşlarıyla temasını Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sağlar.
 • ETSO Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, gerekli durumlarda ilgili yazılı ve görsel materyalleri basın kuruluşlarıyla paylaşır.

 

4- MALİ İŞLER POLİTİKASI

Dengeli büyümeyi, hizmet sürekliliğini yıllık tahmini bütçe hedeflerini ve amaçlarını; Kurum ve üyelerinin menfaatini gözeterek, Şeffaflık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, ihtiyatlılık ilkeleriyle,5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirir.

 

5- BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

Yapılan işe  ve teknolojiye uyumlu donanım ve yazılım altyapısını sürekli güncelleyerek, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alarak, güncel ve güvenilir bilgileri  hızlı  ve hatasız şekilde paydaş ve üyelerinin hizmetine sunmak,

 

6- MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Üyelerimizin talep ve beklentilerine yasal sorumluluklar çerçevesinde, en hızlı, şeffaf ve objektif bir şekilde, müşteri odaklı yaklaşımın takip edildiği bir memnuniyet sistemini taahhüt eder.
 • Üye taleplerini ve beklentilerini, tüm süreçlerde sürekli iyileştirme için bir fırsat olarak değerlendirmeyi taahhüt eder.

 

Değer ve İlkeler

 • Milli ve manevi değerlere bağlı olmak,
 • İnsan odaklı olmak,
 • Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket etmek,
 • Adil ve tarafsız olmak,
 • Planlı ve disiplinli çalışmak,
 • Şefkatli ve merhametli olmak,
 • Amaca ulaşmak için azimli ve kararlı olmak,
 • Kaynakları etkin kullanmak,
 • Şeffaf olmak,
 • Ortak akılla hareket etmek,
 • Toplumsal, çevresel, kültürel ve sanatsal duyarlılığa sahip olmak.